Foto ter illustratie
Foto ter illustratie Pixabay

Lezers schrijven: N69

Algemeen 654 keer gelezen

‘Maatregelen tegen lichtoverlast N69’, zo luidde de kop van een artikel in het Valkenswaards Weekblad van 3 april jl.

Die kop was een beetje verwarrend. Er is zeker lichtoverlast, maar de geluidsoverlast is voor veel mensen veel groter.
Het overgrote deel van de bezwaren tegen de overlast die de N69 nu al jaren veroorzaakt, gaat over geluidsoverlast. Zowel overdag als ‘s nachts.

De Provincie hield 27 maart een bijeenkomst voor de mensen die zich eerder hadden opgegeven voor de werkgroep. Dit zijn bewoners van de Broekhovenseweg in Bergeijk, bewoners van de Victoriedijk in Valkenswaard en bewoners uit Dommelen. Iedereen was benieuwd naar de maatregelen en wanneer ze genomen worden.
Een jaar lang heeft de provincie geluid gemeten ter hoogte van de Frankhof in Dommelen en daaruit bleek dat de gemiddelde geluidsbelasting overdag, avond en nacht meer dan 2 decibel hoger is dan de norm. Dus volgen er maatregelen vanaf de brug over de Keersop tot de Frankhof.
Vervolgens is er middels een model berekend dat de geluidsbelasting bij de Keersopperweg, ter hoogte van de Griffioenhof en verder naar Keersop, 0,7 decibel onder de norm zou zitten . Dus daar  worden geen maatregelen genomen. Dit wekte de boosheid van de aanwezigen die daar wonen. Veelal horen zij bij westenwind tot binnen in hun woning de herrie van de weg, en wordt hun nachtrust verstoord. Provincie vindt hier geen maatregelen nodig.

De werkgroep Geluidsoverlast N69 heeft zich goed geroerd. Tijdens de avond zijn er meteen suggesties en opmerkingen geponeerd om de plannen van de provincie bij te stellen. Overigens vroeg de provincie daar ook om. Ze verzachtte de pijn door te zeggen dat e.e.a. niet in beton was gegoten en dat er nog aanpassingen kunnen komen.
De werkgroep Geluidsoverlast N69 heeft vervolgens een onderhoud gehad met wethouder Bram Bots. Ook hij zou hierover nog contact hebben met de provincie.

Dat is op dit moment de stand van zaken. De provincie heeft toegezegd voor de zomer met de definitieve plannen terug te komen. De bedoeling is dat de uitvoering ervan in 2025 zijn beslag krijgt.
We wachten in spanning af of we in de nabije toekomst enige overlastreductie tegemoet kunnen zien ter hoogte van Keersopperweg/Keersop.

Susanne Peeters en Ton Zwerts, werkgroep Geluidsoverlast N69.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant