Het overstroomde riviertje de Reusel is vaak een indicatie van hoe nat het eigenlijk is.
Het overstroomde riviertje de Reusel is vaak een indicatie van hoe nat het eigenlijk is.

Oorzaak van natte kelders en kruipruimtes

Algemeen 440 keer gelezen

REGIO - Het blijft nat in ons gebied. Vooral in de beekdalen staat het grondwater dicht onder het maaiveld en soms erop. Ook in de hoger gelegen gebieden is de grondwaterstand hoger dan normaal. Al sinds de zomer regent het meer dan ooit tevoren. De bodem is door de maandenlange regen verzadigd als een volle spons en kan geen extra water meer opnemen. Hierdoor stijgt het waterpeil in sloten en beken meteen als er een regenbui valt. 

Om te voorkomen dat beken en sloten overstromen, voert het waterschap water af waar het moet; door stuwen te laten zakken, zodat het water sneller kan wegstromen. Daarnaast controleren de veldmedewerkers gemalen, krooshekken en duikers vaker dan normaal. En waar het nodig is, volgen maatregelen zoals het plaatsen van pompen.   

Water vasthouden

Het waterschap houdt ook water vast  als voorzorg voor een droge zomer. Om te zorgen dat beken en sloten minder snel droogvallen. Maar ook om verdroging van natuur en landbouw zo lang mogelijk uit te stellen. Je zou denken dat we na al die regen genoeg water hebben om lange tijd mee vooruit te kunnen. Niets is minder waar. Ons watersysteem kan niet genoeg water opvangen om een lange, droge zomer door te komen. Ook al gaan we met een hoge grondwaterstand het droge seizoen in.

Natte kelders en kruipruimtes

In het natte seizoen kan een hoge grondwaterstand ook voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld doordat water op het land blijft staan. Of doordat er water in kelders en kruipruimtes stroomt. Dat gebeurde deze winter al verschillende malen. 
Een flinke regenbui zorgt niet meteen voor water in de kelder. Water heeft de tijd nodig om in de grond te trekken en bij het grondwater te komen. Pas als de grondwaterstand heel hoog is, kan het water kelders en kruipruimtes binnenstromen. Dit is op sommige plekken nu ook het geval. Hier is helaas niets aan te doen. Het moet voor langere tijd droog blijven voordat het grondwater zakt naar normale grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. En daarmee verdwijnt de wateroverlast.

Zelf doen

Grondwater laat zich niet begrenzen. Met het zicht op nattere winters kan dus zomaar vaker voorkomen dat er water in de kelder stroomt. Voorkomen dat er ieder jaar opnieuw water in de kelder stroomt is uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat de kelder waterdicht is.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant