Verenigingen en instellingen kunnen steun aanvragen voor de energiekosten in de vorm van een voorschot
Verenigingen en instellingen kunnen steun aanvragen voor de energiekosten in de vorm van een voorschot Pixabay

Tegemoetkoming energielasten voor verenigingen en instellingen

Algemeen 276 keer gelezen

VALKENSWAARD - Het college van Valkenswaard heeft een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om plaatselijke verenigingen en instellingen tegemoet te komen in de gestegen energiekosten.

Het is bekend dat de energieprijzen sterk zijn gestegen, grotendeels door internationale ontwikkelingen. Deze stijging zorgt voor soms zeer acute financiële problemen bij maatschappelijke organisaties, waaronder musea, sport- en culturele verenigingen. De nieuwe regeling is voor hen bedoeld. Met de subsidie kunnen zij de extra kosten in elk geval voor een deel opvangen.

Meer maatregelen

Diverse verenigingen en instellingen hebben zelf al maatregelen genomen om de kosten te drukken. Dat heeft sowieso effect. Waar mogelijk probeert de gemeente ook om betrokken partijen, zoals verhuurders, te bewegen om de verenigingen en instellingen te ontzien. Soms lukt dat gedeeltelijk, soms lukt het niet. Het resultaat van die pogingen is in elk geval niet toereikend om de verenigingen en instellingen volledig uit de brand te helpen.

De meeste verenigingen en instellingen hebben aangegeven dat zij het financieel nog wel redden tot halverwege het jaar. Er zijn echter ook instanties die dat niet halen. Zij dreigen eerder om te vallen en kunnen niet wachten tot na de aanvraagperiode van de nieuwe subsidieregeling.

Aan die instanties heeft het college al een voorschotsubsidie verleend met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Het gaat hierbij om het Valkerij en Sigarenmakerij Museum en om schildervereniging Het Atelier (voorheen schilderschool Theo Kappé).

Meer informatie en aanvragen

De bij de gemeente al bekende verenigingen en instellingen hebben een mail ontvangen met informatie over de nieuwe subsidieregeling. 
Organisaties kunnen tot uiterlijk 30 april 2023 een aanvraag voor subsidie indienen via het formulier op de website
www.valkenswaard.nl/energielasten 
Daar staat ook meer informatie over de regeling.

Voorschot

De gemeente neemt alleen aanvragen in behandeling die op tijd en via het formulier zijn binnengekomen.
De gemeente verleent de steun aan de verenigingen en instellingen in de vorm van voorschotten. Aan het eind van het jaar worden de voorschotten verrekend met de werkelijke kosten.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant