Afbeelding
Pixabay

Politiek Café: Zwijgen in alle talen

Algemeen 140 keer gelezen

In de landelijke politiek al geruime tijd de oproep om extra werk te maken van het bouwen van nieuwe huizen. Daarbij begint de langzaam ingeburgerde slogan ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ ook lokaal voet aan de grond te krijgen. 

Ook in de Valkenswaardse gemeenteraad heeft al enkele keren deze hartenkreet geklonken. En dan vooral als het gaat over wonen voor starters en jonge gezinnen. Veelal geplaatst in het kader van de gemeentelijke toekomstvisie. Valkenswaard wil heel nadrukkelijk ook een aantrekkelijk dorp zijn voor mensen tussen de 20 en 50. 

Tijdens de behandeling van de begroting begin deze maand, leek er een beweging op gang te komen die voor sommigen wat meer perspectief kan bieden. Allereerst was daar in één keer het Jonkersterrein, het vroegere EMA-gebied. Het stukje Valkenswaard omsloten door de Kromstraat/Dommelseweg/Luikerweg. Het terrein waar al enige tijd informeel over wordt gesproken en waar iedereen een mening over heeft. Een gedeelte van de gemeenteraad wilde bij de begrotingsbehandeling graag een uitgewerkt plan voor dat gebied gepresenteerd krijgen. Dat viel niet echt lekker bij de wethouder. Hij gaf in eerste instantie in kalme bewoordingen aan dat er al volop gesproken wordt over de mogelijkheden van dit terrein. Toen enkele raadsfracties hun verzoek echt kracht bij wilde zetten, verhief de wethouder nadrukkelijk zijn stem. Met de waarschuwende woorden een broedende kip niet te storen. De raad zweeg in alle talen.

In diezelfde raadsvergadering werd heel kort en uiterst voorzichtig het begrip ’Bouwen, bouwen, bouwen’ in verband gebracht met Dommelkwartier. U weet wel, het plotseling gecancelde uitbreidingsplan in Valkenswaard Noord. Een bouwlocatie waar al jarenlang over gestreden wordt met een regionale projectontwikkelaar. Naar het laat aanzien zijn hierover bijna de laatste woorden gesproken. Maar in de raad waagde niemand het om een discussie over deze zaak te ontlokken. Ook hierbij zweeg de raad dus in alle talen.

Het Don Boscopark, de plek van de vroegere LTS, is de laatste tijd ook weer in het nieuws. Naar het schijnt is er onder jongeren een groot verlangen om er een skatepark op te richten. De plannen beginnen, ondanks bezwaren uit de buurt, al aardig vorm te krijgen. En tegelijk ontbrandt ook weer de discussie om het park (deels) te gaan bebouwen. Ruim tien jaar geleden is de LTS gesloopt. Kort daarna is besloten het bebouwen van het gebied af te blazen. Omdat er toen, in 2013, geen behoefte was aan nieuwbouw. Honderden huizen stonden immers te koop. En de verkoop van woningen in het nieuwe uitbreidingsplan Lage Heide verliep moeizaam. Ineens had Valkenswaard er een schitterend park bij. Een dagelijkse ontmoetingsplek voor velen in de buurt. Volop vertier op zonnige zondagen. Sportende jongeren in de tijd dat het binnen niet mocht. En plotsklaps in de laatste raadsvergadering het geluid dat er een plan gemaakt moet worden voor huizenbouw aldaar. En wat was het bijzondere? De voorstanders van het behoud van dat prachtige stuk groen zwegen in alle talen. Misschien omdat het hier gaat over ‘tijdelijke huisvesting voor tien jaar’? De vraag is echter ‘Hoe tijdelijk is tijdelijk’? En stop het zwijgen in alle talen.

Uit de krant

Uit de krant