Met behulp van een helikopter wordt het steenmeel over De Malpie verspreid.
Met behulp van een helikopter wordt het steenmeel over De Malpie verspreid.

Steenmeel uitgestrooid in De Malpie

Algemeen 103 keer gelezen

VALKENSWAARD - Een flinke hoeveelheid steenmeel wordt uitgestrooid in De Malpie. Volgens Bosgroep Zuid Nederland, dat de werkzaamheden verricht, is dit een van de maatregelen voor duurzaam herstel van de bodem in natuurgebieden.

Net als op veel andere plaatsen op de hogere zandgronden van Brabant is de bodem van De Malpie beschadigd door verzuring en vermesting. Daardoor kunnen flora en fauna zich niet naar wens ontwikkelen en loopt de biodiversiteit sterk terug. Om die problemen aan te pakken, zijn verschillende herstelmaatregelen mogelijk. Het verspreiden van steenmeel is er één van. Dat draagt namelijk heel gericht bij aan een gezondere bodem die zijn werk kan doen. 

Verzuring en vermesting

Herstelmaatregelen zijn nodig. De bodem van veel natuurgebieden op de hogere zandgronden zijn door verzuring en vermesting belangrijke nutriënten zoals calcium, kalium en sporenelementen kwijtgeraakt. Hierdoor is de bodem sterk verarmd en uitgeloogd en het bodemleven gaat hard achteruit. Daardoor hebben allerlei planten en dieren het moeilijk en sommige verdwijnen zelfs. De soorten die juist profiteren van de grote hoeveelheid stikstof pakken juist hun kans en verdringen zeldzame soorten. De variatie aan soorten neemt zo fors af en ook de voedingswaarde van planten wordt minder. Het verspreiden van steenmeel is een van de maatregelen om het gebied te helpen herstellen.

Lavagesteente

Steenmeel bestaat uit gemalen lavagesteente. Daarin zitten belangrijke nutriënten die hier door uitloging zijn verdwenen, zoals kalium, calcium en mangaan.

Per hectare verspreidt men tien ton steenmeel, wat slechts kort te zien is als een dun waasje op de grond. Het materiaal verdwijnt al snel in de grond waar het wordt opgenomen door planten. Het verspreiden van het steenmeel gebeurt met een helikopter. Onder de helikopter hangt een grote bak, waar men het steenmeel in kiept. Het laden van het steenmeel kost slechts enkele seconden, waarna de piloot naar de locatie vliegt en de bak hier precies op de juiste plek kan legen. Dat ziet er eigenlijk hetzelfde uit als het verspreiden van bluswater. Binnen enkele minuten is de helikopter terug bij het depot om een nieuwe lading steenmeel op te halen. Zo kan men het hele gebied in enkele uren heel zorgvuldig voorzien van een laagje steenmeel. In totaal gaat het om 520 hectare in Brabant.

Uit de krant

Uit de krant