De Dommel
De Dommel Yvonne van den Bergh

Trefpuntlezing

Algemeen 149 keer gelezen

WAALRE - PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard verzorgen weer een Trefpuntlezing. Sjef Tooten geeft de lezing die de titel heeft gekregen: In het stroomgebied van de Dommel.

Een tipje van de sluier over het onderwerp, wordt door de organisatie al opgelicht:

De waterlopen in ons woongebied zijn bekend: de Keersop, Dommel en de Tongelreep. We weten niet beter dan dat ze al eeuwenlang door onze dorpen stromen en dat de omwonenden er altijd dankbaar gebruik van maakten. De laatste decennia doen we ons best om ze de gewenste ruimte en de passende natuurlijke omgeving terug te geven. Hoe, dat wordt belicht in deze presentatie.

Geschiedenis

Om het belang van de waterafvoer te benadrukken bezien we de feitelijke gegevens omtrent het stroomgebied van de Dommel. Daarbij hoort ook aandacht voor de eigen fauna en flora in, op en rond het water. Uiteraard wordt de historie doorgenomen; samen met de bewoningsgeschiedenis. In voorhistorische tijden liep het water in onze omgeving zoals het wilde en de vroegste bewoners van het gebied zochten die stroompjes op. Het bood voordelen. De mensen bleven gebruik maken van het gratis langsstromend water. In verschillende tijden deed men dat op uiteenlopende wijzen. We zijn daarin een beetje doorgeslagen.

Naar de hand zetten

Vooral in de laatste eeuw denken de mensen dat ze ongebreideld de waterlopen naar hun hand kunnen zetten en kunnen gebruiken. Niet dus. We brengen, enigszins beschaamd, de natuurlijke waterhuishouding terug naar vroegere situaties. Op alle bestuurlijke niveaus is men overtuigd dat waterbeheer een wezenlijke zaak is, voorwaarde om te overleven. Er wordt daarom ‘van alles’ ondernomen, van Europese Unie tot lokaal bestuur, om de waterwegen, dus ook Keersop, Dommel en Tongelreep, hun natuurlijke karakter terug te geven. 
De uitvoerende instantie hierbij is het waterschap, dat in samenwerkingsverband, bezig is om dit te bereiken.

Projecten

Het ene na het andere project wordt op de drie stromen losgelaten. Zo is op 14 oktober, gestart met de herinrichting van het Keersopgebied nabij het gehucht Keersop en in het Heike, waar Keersop en Dommel samenvloeien.

Meer informatie

De Trefpunt lezing op donderdag 17 november vindt in de Agnus Dei-kerk aan de Koningin Julianalaan 12 in Waalre. 
De lezing begint om 14.00 uur, inloop is vanaf 13.30 uur.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant