Hét officiële moment van de start van de werkzaamheden met burgemeester Boelhouwer in de bak van de graafmachine (Foto: Jurgen van Hoof).
Hét officiële moment van de start van de werkzaamheden met burgemeester Boelhouwer in de bak van de graafmachine (Foto: Jurgen van Hoof).

Op naar een duurzame en gezonde leefomgeving: start werkzaamheden Eindhovenseweg

Algemeen 335 keer gelezen

WAALRE/VALKENSWAARD -  De werkzaamheden aan de Eindhovenseweg zijn nu echt begonnen. Het startsein werd maandagmorgen 20 juni gegeven. Het is een belangrijke mijlpaal die bij gaat dragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving in een goed bereikbare regio.

Dit soort grootschalige inrichtingen zijn helaas niet te voorkomen en gaan altijd samen met verkeershinder. Bereikbaarheid van woningen en bedrijven wordt moeilijker. Verkeer moet omrijden. Er zijn langere reistijden. De nieuwe inrichting dwingt tot ander gedrag. Zo krijgen fietsers en het openbaar vervoer een voorkeursrol ten opzichte van het autoverkeer. Vrachtwagens en doorgaand woon-werk verkeer rijden voortaan via een provinciaal wegennet. 

Westparallel

In het project Grenscorridor N69 werkten 21 gemeenten samen met andere (overheids)instanties en belangenorganisaties aan de realisatie van een nieuwe provinciale weg N69, ook wel West parallel genoemd. Deze nieuwe weg is inmiddels aangelegd op grondgebied tussen de gemeenten Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Eersel, als alternatief voor de huidige Eindhovenseweg. Deze weg loopt van de gemeente Eindhoven, door Aalst in Waalre naar de Markt in Valkenswaard. De Westparallel biedt een oplossing voor de regionale bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Aalst, Waalre en Valkenswaard. De Eindhovenseweg krijgt een andere functie en inrichting. 

Verbeteringen

De Eindhovenseweg is in december 2021 overgedragen door de provincie en nu in beheer en eigendom van de gemeente Waalre (voor het gedeelte dat op grondgebied van de gemeente ligt) en van de gemeente Valkenswaard (voor het Valkenswaards grondgebied). Hierdoor krijgen de Eindhovenseweg, maar ook de Traverse in Waalre-dorp (Heikantstraat/Onze Lieve Vrouwedijk) een nieuwe rol en functie in het wegennet.
De reconstructie betekent dat de verbinding zo wordt aangelegd dat hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) gefaciliteerd wordt boven het autoverkeer. HOV rijdt met een hoge frequentie, zonder vertraging en is een comfortabele wijze van vervoer. De weg krijgt deels eigen infrastructuur voor het HOV en de verkeerslichten gaan de bus met prioriteit faciliteren boven het autoverkeer.
De Eindhovenseweg en het centrum van Aalst (Den Hof) krijgen ook een nieuwe inrichting. In Valkenswaard is de Eindhovenseweg in het centrum al ingericht als verblijfsgebied. Later dit jaar gaat het verkeer 60 km/u in plaats van 80 km/u rijden op de Eindhovenseweg buiten de bebouwde kom. Volgend jaar start de reconstructie van de Eindhovenseweg tussen de Valkenierstraat en Europalaan.

Duurzaamheid

Het riool dat onder de Eindhovenseweg ligt, in het gedeelte Aalst, is 65 jaar oud. Tijd voor vervanging nu er toch gewerkt wordt. Het gaat om een grote reconstructie. Door een extra riool aan te leggen, wordt het hemelwater apart van het afvalwater opgevangen. De hemelwaterafvoer wordt losgekoppeld van de gemengde riolering. Het nieuwe hemelwaterriool is op sommige plekken geschikt om het schone hemelwater terug de grond in te laten stromen. Hierdoor zou droogte in het gebied worden tegengaan. Het riool is extra groot om bij extreme regenval voldoende afvoer te kunnen realiseren zodat er een beperking is van wateroverlast. 

Planning 

De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. De totale doorlooptijd van het project is ongeveer 2 jaar. Binnen elke fase wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid en leefbaarheid en wordt de grootste overlast zo veel mogelijk voorkomen. 
Meerdere keren in de week vindt afstemming plaats tussen de gemeente Waalre en Valkenswaard. Ook worden de andere gemeenten in de regio betrokken en met de provincie. Ook afstemming met hulpdiensten, afvalophaaldiensten en het openbaar vervoer vindt plaats. Werkzaamheden in de ene gemeente hebben altijd direct gevolgen voor de andere gemeenten.
De werkzaamheden zijn vier fases onderverdeeld:

Fase1: juni-oktober 2022
Valkenswaardseweg - Lissevenlaan

Fase 2: oktober 2022 - februari 2023
- Raadhuisstraat - Burg. Mollaan

Fase 3: februari 2023 - april 2024
- Kruisingen Kon. Julianalaan-Raadhuisstraat + Vitaal dorpshart Aalst

Fase 4: juli 2023 - januari 2024
- Burg. Mollaan tot N2

Meer informatie is te vinden op:

www.duurzaamdoorwaalre.nl/planning-eindhovenseweg

Uit de krant