Foto: Rens van den Elsen

Nieuwjaarswens

  Column

Um mee de deur in huis te vallen. Ik wens jullie allemaol un hil Gelukkig, Liefdevol en Gezond 2020. Hopelijk komme alle wensen en dromen uit, die bij ullie in het nieuwe jaor op 't lijstje staon. Op d'n lèste dag van 't jaor is er hil wa afgeknetterd in ons landje. Natuurlijk òk bij ons in Groot Valkeswird en zoas ik heurde is alles goed verlòpe. In sommige plaotsen in Nederland, wor het vuurwerk heviger waar, gingen nieuwjaorsvierders buiten 't buukske. Het vuurwerk brocht hun hillemaol in de ban van, hoe harder, hoe beter. Jammer, want da soort van vuurwerk brengt veul schade en slachtoffers met zich mee. Ik geleuf best da de burgemisters van Nederland blij zen as diejen ouwejaorsdag wir vurbij is. Zij bieden veiligheid, willen helpen, mar soms kannen ze nieuwjaorsvierders nie in bedwang houwe. Het is ieder jaor wir spannend of hun gemintes, er zonder schade en slachtoffers, er vanaf komme. Er kumt unne nieuwe vuurwerk-wet, stòn in de krant. Ben benieuwd hoe die wet dur uit gaot zien. Ze hebbe dur nog un jaor tèd vur. Want hier duurt het mistal lang vur da iets uitgespròke wordt. Hopelijk kannen we in de toekomst toch nog genieten van 't schònne vuurwerk. Alleen dan op de goeie manier. Nog un paor daoge dan is onze Mèrt wir leeg. Ijsbaon wordt wir opgebùrgen. We moette wir un jaor wòchten, vur da we wir mee de voetjes op 't ijs kannen staon. Het waar òk deez' jaor wir un groot succes en da mag nog hil lang zo blève, niewaor? Misschien krège we nog un winterke en magge we nog un rondje schaotsen op de Grote Mèr. Da is dan een van de wensen op 't nieuwjaorslijstje van 2020. Er komme nog veul meer nieuwe dingen in ons dùrp. Zoas de nieuwe muziekkiosk op de Mèrt, mee alles dur op en aon. Ben benieuwd. Wor zal die zen plaotske krège? En wa denkte van de aanleg van de nieuwe N69? Nee, 't kommende jaor staot Valkeswird nie stil. Dus we kannen mee volle moed 't nieuwe jaor in.

Treeske van de Zeelberg

treeske4@gmail.com

Meer berichten