Foto:

Vrijwilligerscentrale

  Column

Op een bankje van een kantine bij een willekeurige vrijwilligersorganisatie in Valkenswaard zitten twee bestuursleden met elkaar te kletsen: "we zouden eigenlijk nog wel wat vrijwilligers kunnen gebruiken voor onze activiteiten, of niet?" "Zeker, en ook ons bestuur kan nog wel wat aanvulling gebruiken!" "Zou er iemand zijn die ons hierbij kan helpen?" Ja zeker, de Vrijwilligerscentrale, onderdeel van Cordaad Welzijn, kan vrijwilligersorganisaties in Valkenswaard hier prima bij ondersteunen. O.a. met een website waarop vacatures voor vrijwilligers geplaatst kunnen worden. Deze vacatures worden dan verder verspreid via het Valkenswaards Weekblad, Facebook en posters in de bibliotheek. Wil een organisatie eens nadenken over nieuwe vormen van werven van vrijwilligers, dan komt de coördinator van de Vrijwilligerscentrale graag op bezoek. Dan wordt er specifiek bekeken voor de betreffende organisatie wat er wel al gebeurt rond het werven van vrijwilligers en wat er nog kan gebeuren. Daarnaast worden er in de nabije toekomst ook weer workshops georganiseerd die organisatie kunnen ondersteunen bij het nadenken over werving van vrijwilligers. Alles daarover is te vinden op de website www.goedbezigvalkenswaard.nu. De Vrijwilligerscentrale Valkenswaard is er voor alle vrijwilligersorganisaties en organisaties die met vrijwilligers werken in Valkenswaard. Er worden naast het bemiddelen van vrijwilligers, cursussen en workshops gegeven, er wordt een nieuwsbrief uitgegeven met activiteiten en actualiteiten en de Vrijwilligerscentrale promoot vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord. Voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligers is er op maandag, dinsdag en woensdag spreekuur in de bibliotheek in de Hofnar van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen die vragen heeft over vrijwilligerswerk kan dan terecht. Vrijwilligers bemensen dit spreekuur en zij zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden die bij de vrijwilligerscentrale bekend zijn. Er wordt gekeken naar talenten en kwaliteiten van mensen en op basis daarvan wordt een geschikte vrijwilligersplek gezocht. Is er op dat moment niets passends, dan wordt er contact gezocht met organisaties om een plek te creëren. "Nou, dan zullen we toch maar eens contact opnemen met de coördinator."

Meer berichten