Foto:

Taalactiviteiten

  Column

Op het bankje in de bibliotheek: "Wat een gezellige drukte hier op woensdagochtend, wat zouden die mensen doen?" "Ja, en op donderdagavond zie ik hier ook altijd een groepje bij elkaar zitten, volgens mij doen die hetzelfde." Op woensdagochtend en op donderdagavond vindt in de bibliotheek Taalcafé plaats. Het Taalcafé is een activiteit waar anderstaligen uit alle delen van de wereld op een gezellige, informele manier bij elkaar komen om beter Nederlands te leren praten. Vrijwilligers bereiden een onderwerp voor en daar wordt de activiteit mee gestart. Moeilijke woorden worden opgeschreven en worden extra uitgelegd en als het heel moeilijk is voor iemand wordt het even vertaald in het Engels of in de eigen taal van die deelnemer. Deelnemers vertellen over gebruiken uit hun eigen land en dan wordt er over de verschillen én de overeenkomsten gepraat. Het Taalcafé wordt georganiseerd door Cordaad Welzijn in samenwerking met de bibliotheek. Het wordt zowel op woensdagochtend als op donderdagavond georganiseerd in de bibliotheek, behalve in de schoolvakanties. Iedere anderstalige kan hierbij aansluiten, ongeacht het taalniveau. Naast het Taalcafé organiseert Cordaad Welzijn ook een Taalmaatjesproject waarbij zowel Nederlanders die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden geholpen worden, als anderstaligen die hun Nederlands willen verbeteren. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die bij de deelnemer thuis komen of het koppel spreekt samen af in de bibliotheek bijvoorbeeld. Er wordt dan gericht gewerkt aan datgene wat de deelnemer wil leren. Is het vooral de woordenschat vergroten, oefenen voor het inburgeringsexamen of het leren schrijven van een kaart of het invullen van een formulier, alles is mogelijk. "Volgens mij zouden allebei die activiteiten wel iets zijn voor die meneer bij mij in de straat. Hij werkt overdag, maar ik spreek hem wel eens en dat moet dan in het Engels, omdat hij niet voldoende Nederlands spreekt en dat ook niet durft." "Nou, dat zou inderdaad iets voor hem kunnen zijn, kan hij andere mensen ontmoeten en beter Nederlands leren. Ik zou het trouwens ook leuk vinden om als vrijwilliger daar iets in te betekenen. Zullen we er eens naartoe lopen?" "Kom, dat gaan we doen!"

Meer berichten