Foto: Rens van den Elsen
Column Treeske

Koolmeesje

  Column

De lèste tèd ben ik, dur de week, minder op facebook. Zo òk deez' week. Mèr van de middag docht ik, vur da ik munne kollum ging schrève, gauw efkes kèke nar de lèste nieuwtjes. Ja, en een van die nieuwtjes waar un droevig berichtje. Martien, de man van Tilly Wijnen is overleden. En da doe me wel wa. Saome hebbe ze hil wa vur 't Striepersgatse carnaval betekent. Un schòn stelleke, as ik da zo mag zegge. Echt mensen-mensen die dur iedereen gèr gezien waren. Afscheid nimme doet pijn. Ik wens Tilly en heur familie veul sterkte in deze droevige daogen. Soms moette afscheid nimme van mensen, die ge eig'lijk helemaol nie wilt missen. Mèr over die momenten in oew lève hedde niks te zegge. Je kan nu alleen nog de mooie herinneringen koesteren die ge saome het gehad. Ik gao ullie iets vertellen wa misschien mar hil klein is. Mar òk zoiets kan oew raoken. Zo lag van de week un koolmeesje dood vur mèn raom. Ik zag um 's mergus liggen toen ik mun gordijnen open dee. Da koolmeesje sliep al weken op de stang van munne zonneluifel. Vanaf mun bènkske zag ik um 's avonds komme aon vliegen en dan ging ie op zun dooie gemak op die stang zitten. Af en toe tikte ie overdag mee zun snaveltje tège de raom. Hij waar hillemaol nie bang. 's Mergus gaf ik um wa korstjes bròd en zo te zien vond ie da lekker. Wa hum is overkomme, da weet ik nie. Mar ik weet wel da 'k um wel un bietje mis. En da is dan mar un koolmeesje. Al waar 't nog zun klein bistje, òk daor kende unne band mee hebbe. Heb tussendur efkes pauze genomme en ik denk da gullie wel wit warrum. Boer zuukt Vrouw kwam vanavond wir op d'n tillevisie en da wouw ik nie missen. En gullie denk ik òk nie. Ge bent toch nieuwsgierig hoe die boeren dur uitzien. Ik moet zegge, dur zen wel schòn boeren bij. Zelfs nog un schòn boerinneke. Het zal wel wir spannend worre.

Treeske van de Zeelberg

treeske4@gmail.com

Meer berichten