Foto: Rens van den Elsen

De weg kwijt

  Column

"Alles om de Westparallel Grenscorridor N69 blijft onderwerp van discussie en procedures. Nu gaat het weer over een weggetje naar het Eurocircuit. Via dat weggetje kunnen belanghebbenden hun percelen bereiken. Dit weggetje kan de gemeente ook open stellen voor de bezoekers van het Eurocircuit als er wedstrijden worden gehouden."

"Dat is zes keer per jaar. Bij de inspraak over het bestemmingsplan is door de gemeente aan de belanghebbenden verteld dat dat in het bestemmingsplan zou worden vastgelegd. "Beloofd is beloofd", dachten de belanghebbenden. Je eigen gemeente kun je immers vertrouwen. Dus hebben velen geen zienswijze ingestuurd. Maar wat blijkt tijdens de vergadering in de gemeenteraad. De wethouder heeft onder druk van de gemeente Bergeijk het 'beloofd is beloofd' gewijzigd.

Hij wil het niet in het bestemmingsplan vastleggen maar in een verkeersbesluit. Daar hadden belanghebbenden niet op gerekend. De wethouder zegt dat het niets wijzigt aan de belofte, maar de belanghebbenden voelen zich wel belazerd. Misschien moet de wethouder de werking en strekking van een verkeersbesluit ten opzichte van een bestemmingsplan nog eens goed uitleggen. Veel erger is echter dat er weer een nieuwe soap ontstaat in de procedures rond de Westparallel.

Nog meer beschamend is dat opnieuw de geloofwaardigheid en het vertrouwen in het lokale bestuur door datzelfde lokale bestuur te grabbel wordt gegooid. Het is dan ook niet vreemd dat er steeds tegen het gemeentebestuur procedures worden aangespannen die vaak met succes door belanghebbenden worden beëindigd. Een bestuur dat volgens de wet werkt, integer handelt en zijn beloften nakomt, kan bij de rechter toch alleen maar gelijk krijgen? Je vraagt je af of de bestuurders van ons mooie dorp zich wel bewust zijn van hun handelen en van de schade die ze vaak ook ongewild aanbrengen. Nu kunnen beide gemeenten wel zeggen dat ze in goed overleg met elkaar dit soort zaken bespreken, maar hoe betrouwbaar is die opmerking.

Je verwacht toch niet dat Bergeijk en Valkenswaard zullen zeggen dat ze ruziënd met elkaar over straat rollen. De druk van de gemeente Bergeijk is groot en Valkenswaard heeft niet veel keuzes in de omgeving van het Eurocircuit. Een ontsluiting via de Victoriedijk geeft weer andere complicaties die zeker ook weer tot nieuwe procedures zullen leiden.

Misschien is het goed dat de wethouder van onze gemeente nog eens met alle belanghebbenden en met de gemeente Bergeijk samen om de tafel gaat zitten. Op zoek naar een oplossing zonder procedures, waarin iedereen zich kan vinden. Praten en vooral luisteren noemen we dat. Of zijn we zo erg de weg kwijt dat we zelf ook niet weten hoe we het moeten oplossen? Het is wachten op de volgende soap."

Meer berichten