Foto: Rens van den Elsen

Even stil

  Column

Wa waar het wir unne schònne dodenherdenking op d'n Dam. Ieder jaor krèg ik wir traonen in mun òge as ik al die mensen daor zie staon. Ieder mee hun eige emoties en herinneringen. Vooral de oudere generatie die er was. Samen met hun kinderen en kleinkinderen werden ze begeleidt, um un krans te leggen. Wat zouw er op zo'n dag in hun hoofd omgaan? As ge al die ouwe beelden van d'n oorlog op d'n tillevisie ziet worde toch efkes stil. Diejen tèd van toen het veul verdriet en leed veroorzaakt. Zoiets raokte nooit mir kwijt. Zeker nie as ge da van dichtbij het mee gemaokt. Al die duizenden onschuldige mensen die in de kampen zen omgebracht. En al die soldaten die vur ons land hebben gestreden en nie mir terug zen gekomme uit dieje vreselijke oorlog. Het is goed da we daor ieder jaor bij stilstaon. Da willen we nooit mir meemaoken. In Valkeswird werd òk stil gestaon bij de dodenherdenking. Zowel in 't centrum als op de begraafplaats aan de Luikerweg. Daar werden de Britse oorlogsslachtoffers herdacht. Tijdens de dodenherdenking denk ik altèd aon mènne Ome Antoon. Broer van mun vader. Hij sneuvelde tijdens een bombardement op station Amersfoort. Mun Opa en Oma wilde daor nooit veul over zeggen. Mar mun peettante, de oudste van de familie, heeft mij verteld van 't bombardement. En hoe groot het verlies en verdriet was in het gezin van Opa en Oma. Un aantal jaoren geleje is er in Hapert un straat nar hem vernoemd. De Antoon Schilders-straat. Ik ken mun oom enkel van un foto. Op 4 mei, tijdens de dodenherdenking, steek ik altèd un kaarsje aon. Als herdenking aon munne dappere ome Antoon. Ied'ren dag ziede op d'n tillevisie bilden van oorlogen. Steden en durpen die vernietigd worre. Mensen die moette vluchten en alles moette aachter laoten. Leiders van landen die da zomar laoten gebeuren. Die alleen mar denken aon strijd en machtposities. Da laot zien hoe hard en ongevoelig die leiders zen. Zij zen er nie vur de mensen van hun land. Mar alleen vur hun eige IKKE.

Treeske van de Zeelberg

treeske4@gmail.com

Meer berichten