Foto: Rens van den Elsen
Column Treeske

Bestuurscultuur

  Column

Terwijl het buiten regent da 't giet, lees ik nog efkes de kranten van de afgelòpe week. Misschien da ik nog iets mee kan nème in munne kollum. Zoas da stukske in de krant , geschrève dur de Valkeswirdse fractievurzitter van de VVD. Da ziede nie ied're week. Mistal wordt zun stuk geschrève dur unne journalist. Mar ik denk datter ginne inne journalist beschikbaor is geweest, die da wouw doen. Dus zal dieje fractievurzitter gedocht hebbe, dan schijf ik 't zelf mar. Dan weet ik zeker da 't in de krant kumt. "Wor het ie 't allemaol over Treeske", vroegen mensen in de mailtjes die ik binnen kreeg. Nouw, da weet ik dus òk nie. Mèr zoas ie zegt, heerst er in Valkeswird un 'treurige bestuurscultuur'. Of 't zo erg is? Ik heb nog gin reactie geheurd van de overige bestuurders. Misschien datter dalijk, een of andere fractievurzitter van de andere partijen, òk un stuk schrijft in de krant. Oproep aon alle journalisten. Kèkt mar uit, dalijk raokte gullie oew baon nog kwijt, as alle bestuurders zelf in de krant gaon schrève. Wa un gedoe toch allemaol. Zurgt da ge 't saome un bietje ins bent. We hebbe nie vur niks op ullie gestemd. En as ge iets te vertellen het, zurgt dan da wij burgers er iets van begrijpen. Jammer da we de geminteraodsvergaderingen nie mir kannen zien op d'n tillevisie. Ja, ge kant 't wel zien op het internet, mar da is toch anders. Vruuger, toen de VOS de vergaderingen nog uitzond, konde vanaf oew bènkske de politieke geminteraodsperikelen schòn volgen. Toch sunt dat da nouw nie mir kan. Terwijl, wij er allemaol wel recht op hebbe, um te heure wa datter allemaol speult in dieje Valkeswirdse bestuurscultuur, niewaor? Mar ja, in de bestuurscultuur is 't overal wa. Da ziede al in de twidde kaomer. Daor spant 't af en toe òk as un oordeel. Zelfs de vurzitter van die twidde kaomer moet de politieke leiders soms stevig toespreken. Da moet toch nie kannen. Zij moette toch het vurbeeld gève. Da wordt nog wa mee de kommende verkiezingen.

Treeske van de Zeelberg

treeske4@gmail.com

Meer berichten