Van het bestuur bij de start zijn Marie-Therese Maas en Loek Overes nog altijd actief.
Van het bestuur bij de start zijn Marie-Therese Maas en Loek Overes nog altijd actief. (Foto: Jurgen van Hoof)

Stichting Leergeld in Valkenswaard

Sommige kinderen letterlijk aan de zijlijn

Ton van Helvoort

Toen in 2001 in Valkenswaard de Stichting Leergeld werd opgericht, zal men absoluut niet gedacht hebben dat diezelfde stichting nu, in 2020, nog harder nodig is dan eerder.

Valkenswaard - Van het bestuur bij de start zijn Marie-Therese Maas en Loek Overes nog altijd actief. "Ons huidige bestuur", zegt Overes, "bestaat uit zeven personen voor de gemeente Valkenswaard, in samenwerking met de gemeente Waalre."

Op 1 juni was het de Landelijke Leergeld Dag. De naam Leergeld is destijds bewust gekozen omdat leren op school en deelname aan sociale activiteiten geld kost. Helaas zijn er steeds meer kinderen in Nederland die, om financiële redenen, niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes normaal zijn. Ze staan dan ook vaak letterlijk aan de zijlijn. "Onze stichting", zegt Marie-Therese Maas, "wil dat ook die kinderen toch mee kunnen doen waar vaak ook vriendjes wel bij betrokken zijn. Het is bijna niet te geloven maar toch leeft in ons rijke Nederland één op de twaalf kinderen in armoede."

Door de coronacrisis dreigt een nog grotere groep mensen in financiële problemen te komen. Onder hen ook veel gezinnen met schoolgaande kinderen. Leergeld is er nu ook voor deze kinderen en voor deze gezinnen. "Dat was onder meer op 1 juni, de Landelijke Leergeld Dag, onze boodschap. Elk kind moet immers mee kunnen doen met hun vriendje of vriendinnetje ongeacht de financiële situatie thuis. Voor ons als Stichting Leergeld is meedoen dan ook vanzelfsprekend."

Ook de kosten van schoolmateriaal, excursies en schoolkamp zijn voor steeds meer ouders niet meer op te brengen. Leergeld richt zich daarbij op schoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Wanneer er in zo'n gezin geen geld over is om een kind mee te laten doen met die schoolse of buitenschoolse activiteiten dan kan Leergeld wellicht helpen. "Dat betekent dat wij als stichting", zegt Overes, "bepaalde kosten voor het kind betalen. Dat kunnen ook kosten zijn zoals lidmaatschap van een vereniging, zwemles, muziekles, kosten voor het gebruik van een computer, een fiets om naar school te fietsen en andere schoolspullen. Wij als Leergeld helpen nooit met geld. De kosten van al die activiteiten worden rechtstreeks betaald aan de school, vereniging of leverancier." Dat de stichting Leergeld zo nodig landelijk snel kan reageren is de afgelopen maanden duidelijk gebleken. Samen met hun lokale netwerkers zijn ruim 8000 laptops/ tablets verspreid voor kinderen die voor het noodzakelijke thuisonderwijs niet zo'n apparaat hadden. "Natuurlijk zijn er ook ouders of vertegenwoordigers die er tegenop zien om contact met de lokale organisatie van Leergeld Valkenswaard/Waalre op te nemen ondanks dat ze echte financiële problemen hebben. Doe dat wel, zodat ook die kinderen wellicht geholpen kunnen worden door de Stichting Leergeld."

Met een mail naar leergeldvalkenswaard@outlook.com kan men alle noodzakelijke informatie ontvangen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden