Het postkantoor aan de Stationstraat (Coll. Gemeente Valkenswaard).
Het postkantoor aan de Stationstraat (Coll. Gemeente Valkenswaard). (Foto: )

De Post in Valkenswaard (deel 2)

Situatie veranderde ingrijpend in Valkenswaard

Henk van Mierlo

Cornelis Willinck

Tot 1930 kent Valkenswaard vervolgens nog Cornelis Willinck (Onrust (Nederlands Indië) 1866) als postdirecteur. Hij blijft na zijn afscheid als postdirecteur in Valkenswaard wonen. Samen met zijn echtgenote ligt hij op het protestantse gedeelte van de oude kerkhof begraven. In 1926 komt Louis Verpalen (Etten-Leur, 1878) aan het hoofd van het Valkenswaardse postwezen te staan. Hij voert tot 1930 de directie.

In de eerste aflevering is de ontstaansgeschiedenis kort beschreven en de postsituatie in Valkenswaard rond 1880. De gemeente telde één brievenbus en een telegraafmogelijkheid. Maar daarna verandert de situatie ingrijpend.

Valkenswaard - In oktober 1891 stuurt de directeur van de posterijen te Breda namelijk een bericht aan de Valkenswaardse gemeenteraad. Blijkbaar met de vraag of er mogelijk een postkantoor in Valkenswaard zou kunnen komen. De raad geeft aan dat 'men genegen is tegen billijke huur' een postkantoor en een directeurswoning te bouwen. Verschillende inwoners bieden vervolgens stukken grond aan waarop een dergelijk postkantoor gebouwd zou kunnen worden. Maar uiteindelijk valt de keus van de raad op een perceel grond aan de Leenderweg met daarop het oude huis van burgemeester Jasper van Best.

Na loven en bieden wordt dat stuk met een oppervlakte van ruim 20 are aangekocht voor 2.550 gulden. In april 1892 blijkt dat het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid - verantwoordelijk voor het postwezen - maximaal 500 gulden huur per jaar wil betalen. Maar dat is volgens de raad geen probleem. Door het opruimen van een 'oud onooglijk huis' en het bouwen van een fraai nieuw gebouw zal de gemeente immers 'veel in aanzien winnen'. Daarbij komt de centrale ligging van het perceel en het voordeel dat een postkantoor een impuls betekent voor de plaatselijke (sigarenindustrie) vanwege de 'nog spoediger correspondentie met het binnen- en buitenland'. Algemeen bekend is, aldus de raad, dat het 'fabriekswezen de gemeente in welvaart doet toenemen'. De kosten van een nieuw gebouw worden medio 1892 geschat op 11.500 gulden. Eind 1892 wordt het huurcontract voor tien jaar getekend met als ingangsdatum 1 februari 1893 à 525 gulden per jaar. Op het laatste moment wordt vanuit de post nog gevraagd om de stoep onder de brievenbus te verhogen 'opdat het kleine publiek aan de brievenbus kan'. Aldus geschiedt. Niets staat de opening in 1893 nu nog in de weg. Het postkantoor is een robuust en markant pand. De eerste bewoner daarvan is 'ambtenaar bij de posterijen' Jan Keij - geboren in 1864 te Wadenoijen in de Betuwe - die medio februari 1893 met zijn jonge gezin zich vanuit Arnhem in Valkenswaard vestigt. Zijn vrouw is later dat jaar via een krantenadvertentie op zoek naar een 'nette dienstbode'. Nadat Keij in 1897 naar Rotterdam is vertrokken komt de Zeeuw Albrecht Boot (Burgh, 1850) als 'postdirecteur' naar Valkenswaard. Evenals zijn voorganger is ook hij Nederlands Hervormd. Zijn opvolger - Godefroi van Hellenberg Hubar ('s-Gravenhage 1862) - die van 1900 tot 1906 postdirecteur is, is de eerste met een katholieke overtuiging.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden