Op de voorgrond pinksterbloemen met een oranjetipje. Deze vlinder heeft er baat bij als er niet te vroeg wordt gemaaid. (Foto: Jeroen Grit)
Op de voorgrond pinksterbloemen met een oranjetipje. Deze vlinder heeft er baat bij als er niet te vroeg wordt gemaaid. (Foto: Jeroen Grit) (Foto: Jeroen_Grit)

Meer biodiversiteit in Valkenswaard

Gemeente onderstreept het belang van biodiversiteit

Willem-Jan Schampers

"We wonen in een prachtige gemeente, omgeven door bossen, beken, akkers, weilanden en veel groene bermen. Hoewel al dat groen er natuurlijk uitziet, zijn de soorten rijkdom veel kleiner dan vroeger, toen bijvoorbeeld de bermen vol stonden met een verscheidenheid aan wilde bloemen. Het verdwijnen aan diversiteit in planten is er één van de oorzaken van dat de afgelopen dertig jaar meer dan zestig procent van alle insecten is verdwenen en dat het ook voor vogels en andere dieren veel moeilijker wordt om voedsel te vinden."

BORKEL EN SCHAFT - Aan het woord is Thea Huinen, initiatiefneemster van de werkgroep Biodiversiteit. Dorpsinitiatief Borkel en Schaft plaatste onlangs een oproep op Facebook, om mensen te bereiken die de natuur een warm hart toedragen en willen meedenken en initiatieven ontplooien. Hieruit is een werkgroep ontstaan die gesteund wordt door de gemeente Valkenswaard. Zij onderstreept het belang van biodiversiteit en is al jaren bezig om naar goede en haalbare oplossingen te het zoeken om deze te verbeteren. Vanuit de gemeente wordt volop geëxperimenteerd met het inzaaien van percelen met inheemse bloem- en kruidenmengsels. Dat hiermee goede resultaten worden behaald, blijkt uit het predicaat ‘Bijvriendelijke gemeente’ die Valkenswaard vorig jaar ontving.

Thea noemt het 'extra zorgwekkend' dat er steeds meer insecten verdwijnen. "Zeker als je je realiseert dat zo’n 75 procent van de plantensoorten, waaronder veel groente- en fruitsoorten die we zelf eten, voor hun voortplanting sterk afhankelijk is van bestuivers, zoals de bij. We hebben de bijen dus heel hard nodig. En voor een sterke en vitale natuur zijn er meer plantensoorten nodig. Hier kan iedereen aan mee helpen. Niet alleen bermen en akkers, maar ook tuinen, balkons en bloembakken dragen hieraan bij. Iedere vierkante meter telt."

Volgens Thea kun je insecten op allerlei manieren een plezier doen. Bijen en vlinders hebben bijvoorbeeld een voorkeur voor bepaalde planten, waaronder de vlinderstruik, de rode zonnehoed, lavendel, phlox, lupine, het duizendblad, de herfstaster, het longkruid en de campanula (klokjesbloem). De lijst is natuurlijk nog veel langer. Ook zijn er insectenvriendelijke bloemenzaadjes te krijgen (bv. via https://beefriendly.kro-ncrv.nl, red.)."

Vandaar de oproep van de werkgroep: 'Heb je een tuin met gazon, of een stukje berm voor de deur? Als je het gras minder vaak maait en bemest zul je zien dat er allerlei andere plantjes gaan groeien. Door een of meerdere van bovenstaande planten neer te zetten, een zakje bloemen te zaaien en minder te maaien, dragen we bij aan een bloemrijk en bijvriendelijk Valkenswaard!' Op 22 april vindt de Nationale Zaaidag voor Bijen en Vlinders plaats en op 20 mei de Wereld Bijen Dag. Thea: "Veel geplande activiteiten kunnen ten gevolge van de Corona-crisis niet doorgaan, maar bloemen zaaien en planten kunnen we met z’n allen nog wel."

Voor meer informatie: info@dorpsinitiatiefbes.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden