Een ontmoetingsplek voor cultuur, muziek, dans en theater óf om zomaar een praatje te maken of een krantje te lezen. (Foto: R. Baudoin)
Een ontmoetingsplek voor cultuur, muziek, dans en theater óf om zomaar een praatje te maken of een krantje te lezen. (Foto: R. Baudoin) (Foto: )

Ontmoetingsplek 'Het Podium'

'Naam 'Muziek-kiosk' wijzigen om de lading beter te dekken'

Willem-Jan Schampers

De afgelopen maanden zijn er nogal wat reacties gekomen op het voornemen van Burger Initiatief Muziek KIosk Valkenswaard (BIMKV) om op de Markt een ontmoetingsplek te creëren voor cultuur, muziek, dans en theater óf om zomaar een praatje te maken of een krantje te lezen.

VALKENSWAARD - “Wij hebben goed naar alle voor- en tegengeluiden geluisterd”, zegt Matthieu Groenewoud, voorzitter van BIMKV. “Wij verwelkomen de aandacht, want het toont aan dat het initiatief leeft onder de mensen.” Samen met de andere initiatiefnemers wil hij een en ander verduidelijken, omdat blijkt dat onvoldoende bekend is wat de doelstelling van het burgerinitiatief is en hoe dit vorm heeft gekregen. “Wij willen, bij de naderende aanpassing van de N69 en het centrum, graag een cadeau geven aan Valkenswaard, om de beleving van het marktplein te verhogen."

Wouter Margry vult hem aan: "Wij hebben hierbij aangehaakt aan het al bestaande centrumplan, waarbij ruimte gereserveerd is voor een podium (steppingstone). Het idee is om de gereserveerde plek in te vullen als ontmoetingspunt en podium voor culturele activiteiten. Als we daar een dak op maken, wordt het meer multifunctioneel en een opvallend bouwwerk voor Valkenswaard. Het woord 'muziekkiosk' was snel geboren, maar mogelijk nog een betere benaming is om het simpelweg 'Het Podium' te noemen. Voor het ontwerp hebben we studenten van de universiteit Eindhoven en een plaatselijke kunstenaar gevraagd om ideeën aan te dragen. Deze zijn gepresenteerd aan de belangstellenden en genodigden van Valkenswaard en in de vorm van een enquête aangeboden aan de bevolking van Valkenswaard."

Positief signaal

Om het podium echt te kunnen realiseren, is er een vergunning en geld nodig, aldus Groenewoud. "De kosten zijn geschat op 250.000 euro, inclusief gemeentekosten, voorbereidingskosten, bouwkosten, installatiekosten verlichting, een muziekinstallatie en een videoscherm. De gehele financiering is bijeengebracht door het bedrijfsleven – met als hoofdsponsor Smeva –, particulieren en een subsidiefonds, dat uitsluitend in het leven is geroepen voor een bijdrage aan de N69. De burger zelf hoeft niets te betalen. Daarnaast wordt er een crowd funding, met steun van de Rabobank, opgestart. Geheel op vrijwillige basis."

De vergunning kan alleen verleend worden als de gemeente achter het initiatief staat. Dit is een politieke beslissing, waarbij draagvlak belangrijk is. Margry: Op verzoek van de gemeente zijn er gesprekken geweest met zoveel mogelijk belanghebbenden, omwonenden, de weekmarkt, Centrummanagement, cultuurraad, wijkcoördinator, horeca, VVV, Valkenswaard Marketing, landschapsbureau, welstand et cetera. Bijna alle gesprekken hebben een positief signaal opgeleverd. Dit neemt niet weg dat er individuele bezwaren blijven. Daar is uiteraard eenieder vrij in. Iedereen heeft dit recht."

Argumenten

Door middel van dit artikel hopen de initiatiefnemers echter dat er meer inzicht komt in de gang van zaken en dat argumenten als ‘het jaagt de burger op kosten’, ‘het is een sta-in de weg’, ‘het staat altijd leeg’ en ‘het heeft geen mooie verschijningsvorm’, geen onderbouwing kunnen hebben vanuit de officiële procedure die is gevolgd. Groenewoud: "We willen meedenken op basis van argumenten en ons niet laten leiden door berichten op sociale media, waar een respectvolle dialoog niet meer mogelijk lijkt te zijn. Het kostenverhaal is geen argument, want het is een cadeau. En of iets mooi is, blijft subjectief. Iedereen heeft zijn persoonlijke smaak en voorkeur."

"Wij zorgen ervoor dat de verschijningsvorm in hoge kwaliteit en afwerking wordt uitgevoerd", benadrukt Margry. "Ook zorgen we er voor dat de afmeting en de juiste locatie zorgvuldig, in overleg met de gemeente en andere gebruikers van de markt, in een transparant overleg, worden besproken. De zichtlijnen op de Kunstkeuken worden hierbij natuurlijk gerespecteerd. De kwaliteit van de historische bebouwing aan de Markt wordt ons inziens benadrukt als het bouwwerk een contrast is."

Continuïteit

Het ontwerp heeft een ruim podium met geïntegreerde, uitnodigende banken en heeft 365 dagen van het jaar een openbare functie. Op ongeveer 25 dagen zorgt BIMKV ervoor dat er evenementen plaatsvinden. Groenewoud: "In ieder geval voor vijf jaar. De kosten hiervoor zijn begroot en worden door sponsoren betaald." En ook hierna blijft 'Het Podium' nog steeds een uitnodigende ontmoetingsplek, is de vaste overtuiging van de initiatiefnemers. "Wij zijn als stichting bereid de continuïteit door middel van exploitatie en onderhoud voort te zetten."

Het videoscherm geeft de mogelijkheid om activiteiten weer te geven, maar is vooral bedoeld om inwoners een podium te geven. "Dit kan een bakker zijn die een prijs heeft gewonnen of een bedrijfsmanager die laat zien dat ze mooie dingen maken. Maar ook de 'Maand van de Horeca' of de 'Week van de Vrijwilliger'. Wij geloven oprecht dat het podium een meerwaarde heeft en een bijdrage kan leveren aan de beleving van de Markt als centrum van het dorp. Hoe mooi is het dat een burgerinitiatief positief meedenkt aan de ontwikkeling en vormgeving van Valkenswaard?"

Reageren? Mail naar: muziekkiosk@gmail.com.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden