Het regenwater wordt beter opgevangen en wateroverlast op straat wordt zo voorkomen.
Het regenwater wordt beter opgevangen en wateroverlast op straat wordt zo voorkomen. (Foto: )

Extra regenwaterberging aan de Leenderweg

De gemeente is samen met Brabantia gestart met de aanleg van een extra regenwaterberging aan de Leenderweg, bij de Schaapsloop. Daarin wordt voortaan het regenwater opgevangen en wateroverlast op straat voorkomen. Tegelijkertijd stijgt hier het grondwaterpeil. Daarmee pakken we verdroging van de bodem aan.

Valkenswaard - "Voor de nieuwe waterberging verbreden we vanaf 27 januari de huidige sloot bij de Leenderweg. We sluiten die met een overloop aan op de sloot bij de John F. Kennedylaan. Het werk brengt geen overlast met zich mee voor bewoners of weggebruikers. De bedrijven in de directe omgeving zijn persoonlijk geïnformeerd."

Op het Brabantiaterrein worden nieuwe panden gebouwd. Deze zullen we ook aansluiten op de nieuwe waterberging. Tot nu toe is de bebouwing op dit terrein in zijn geheel aangesloten op het gemeentelijk riool. Ook het regenwater wordt dus via de riolering afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Het voorkomen van wateroverlast is één van de ambities uit de duurzaamheidsvisie van de gemeente Valkenswaard. Door regenwater niet meer op het riool uit te laten komen voorkomen we dat het riool overstroomt bij hevige regenbuien.

Meer berichten