Laurierkwekerij Gova, Nispen, is een van de initiatieven die door de regeling op weg geholpen is. FOTO: Provincie.
Laurierkwekerij Gova, Nispen, is een van de initiatieven die door de regeling op weg geholpen is. FOTO: Provincie. (Foto: )

Provincie blijft innovatie stimuleren

Van de redactie.

De subsidieregeling Economie & Innovatie biedt ondersteuning aan ondernemers. In samenwerking met kennisinstellingen en gemeenten kunnen zij bijvoorbeeld een business case uitwerken, een prototype ontwikkelen of een proefproject opzetten. De provincie stelt opnieuw circa 1,3 miljoen euro beschikbaar om de regeling in 2020 te continueren.

NOORD-BRABANT - Het budget is bedoeld om innovatieve projecten met een concrete potentie voor de regio te versterken en te versnellen. Kansrijke initiatieven in de vroege fase, en waarvoor weinig of geen andere financieringsmogelijkheden voorhanden zijn, kunnen dus subsidie aanvragen.
De regeling wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door de regio's West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant. Jaarlijks worden met deze middelen ruim 50 initiatieven op weg geholpen.

Sectoren

De regio's versterken met de regeling en de voor hen onderscheidende sectoren. Midden-Brabant richt zich op toerisme en vrijetijdsbesteding, logistiek, vernieuwing van de industrie en slimme dienstverlening. Noordoost-Brabant richt zich op de thema's 'klimaat en energie', 'transitie van de landbouw' en 'voeding en gezondheid'. West-Brabant versterkt 'smart industrie en logistiek'.

Jaarlijks worden ruim 50 initiatieven op weg geholpen

Zuidoost-Brabant heeft een geheel eigen, vergelijkbare, subsidieregeling waar de provincie bij aansluit.

Openstelling

De regeling wordt in maart 2020 opnieuw opengesteld. De provincie wil zo de clusters van bedrijven en kennisinstellingen in de regio substantieel verder versterken. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis & Talentontwikkeling: "Brabant heeft met haar mbo's, hbo's, universiteiten en onderzoeksinstellingen heel veel waardevolle kennis in huis. Middelgrote en kleine bedrijven kunnen daarvan profiteren door met deze kennispartners samen te werken. Samen kunnen zij sneller nieuwe producten en diensten op de markt brengen. De subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant is een van de instrumenten van de provincie om de regionale economie te versterken en kennis te laten werken voor Brabant."

In 2020 beslissen Gedeputeerde Staten of zij de subsisieregeling Economie & Innovatie in de volgende jaren opnieuw in de provincie Noord-Brabant openstellen.

Meer berichten