Het succesvolle project schooljudo, gericht op het versterken van de weerbaarheid van jeugdigen.
Het succesvolle project schooljudo, gericht op het versterken van de weerbaarheid van jeugdigen. (Foto: )

Weerbaarheid jongeren versterken

Redactie

Preventieve activiteiten

Al langere tijd werkt de gemeente Valkenswaard, samen met maatschappelijke partners, aan een structureel aanbod van preventieve activiteiten gericht op het versterken van de weerbaarheid van jongeren van groep 1/2 van de basisschool t/m de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Valkenswaard - Wethouder Mieke Theus (onderwijs, zorg en welzijn), hierover: "Ons doel is dat kinderen in onze gemeente zich maximaal kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. We willen ze daarbij ondersteunen door ze weerbaarder te maken, zodat zij goed kunnen omgaan met uitdagingen die zij tegenkomen bij het opgroeien en in de fase daarna. Ik ben er trots op dat wij er in Valkenswaard - samen met de scholen en maatschappelijke partners, - in geslaagd zijn om een dekkend activiteitenaanbod te realiseren voor kinderen vanaf de basisschool tot aan de bovenbouw van het voortgezet onderwijs." Bij de activiteiten gaat het over onderwerpen als: middelengebruik, pesten, groepsdruk, sociale media en stress.

Voorstelling in De Hofnar

Op woensdag 15 januari organiseert de gemeente, samen met Were Di en maatschappelijke partners, een voorstelling in Theater De Hofnar over het 'puberbrein'. Het gaat om een programma door Marina van der Wal over opgroeien en opvoeden van pubers, genaamd 'Puber in huis? Een toer'.

Gratis

De voorstelling is gratis te bezoeken en richt zich op ouders van leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Zij worden hier binnenkort voor uitgenodigd via de scholen. Edward de Gier, rector van SG Were Di én trotse vader van twee pubers, over de voorstelling: "Het is goed om het verhaal over 'een puber in huis' door Marina van der Wal te zien en horen. Al die dingen waarvan je denkt dat je ze zelf niet doet, worden plots zichtbaar in je eigen gedrag.

Tafel

Op 15 januari is ook een informatietafel ingericht in De Hofnar, waar partners van de gemeente laten zien welk preventief aanbod zij inzetten om jongeren weerbaar te maken. Vanaf 19.00 uur is deze tafel voor iedereen te bezoeken.

De inzet op ontwikkelen en uitvoeren van preventief jeugdbeleid past in de programmalijn 'Groeien' van het door de gemeenteraad vastgestelde Beleidskader 'Sociaal Domein Valkenswaard 2019-2022, Groeien, meedoen en thuiskomen'.

Schooljudo

Het aanbod en de behoefte in onze gemeente zijn in kaart gebracht, in afstemming met de scholen en het plan van aanpak voor het preventief aanbod is klaar. Activiteiten in het aanbod zijn: schooljudo voor de groepen 3 t/m 6 van basisonderwijs en project 'weerbaarheid' voor groepen 7 en 8. Voor het voortgezet onderwijs hebben de thema's 'middelengebruik' en 'social media' prioriteit.

Daarnaast is 'stress' een thema dat aandacht zal krijgen in de bovenbouw.

Meer berichten