Steeds meer patiënten doen een beroep op medische zorg buiten de normale uren. Foto: Pixabay.
Steeds meer patiënten doen een beroep op medische zorg buiten de normale uren. Foto: Pixabay. (Foto: Pixabay)

Van vijf naar 1 huisartsenpost om kwaliteit te blijven waarborgen

De SHoKo huisartsenposten van Deurne, Eersel, Bladel en Valkenswaard sluiten begin 2020. Door de spoedzorg te organiseren op één huisartsenpost kan de kwaliteit en veiligheid nu en in de toekomst gewaarborgd worden.

REGIO - Vanaf 6 januari 2020 gaan patiënten uit Eersel, Bladel en Valkenswaard naar de SHoKo huisartsenpost in Veldhoven. De patiënten uit Deurne gaan met ingang van 2 januari 2020 naar de huisartsenpost in Helmond.

Er doen meer patiënten een beroep op de huisartsenpost in de avond, nacht en weekenduren terwijl er minder assistenten (triagisten) en artsen zijn. Een beeld dat ook landelijk te zien is. Hierdoor komt het voor dat er onvoldoende artsen, waarnemers of assistenten inzetbaar zijn. SHoKo wil kwalitatieve en veilige zorg waarborgen. De huisartsenpost neemt een belangrijke plaats in de spoedzorg in. Om ook in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen is verdere samenwerking met andere zorgaanbieders erg belangrijk. SHoKo werkt samen met het ziekenhuis, de thuis- en wijkzorg, het verpleeghuis en de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit vijf decentrale huisartsenposten is deze verregaande samenwerking in de spoedzorg vrijwel niet te organiseren.

Sneller helpen

Bezoekers van de huisartsenposten moeten soms lang wachten op de dokter. Dat komt omdat de beschikbare huisartsen in Deurne, Bladel, Eersel en Valkenswaard óók visites rijden. In de nieuwe situatie is er een betere bezetting, met altijd een beschikbare arts voor visites. Als er iets ernstigs aan de hand is, is het een fijn idee dat de huisartsenpost ín het ziekenhuis gevestigd is. Er is altijd een Eerste Hulp arts aanwezig voor hoge spoed.

Bij patiënten die om medische redenen niet naar de huisartsenpost kunnen komen, komt de dienstdoende dokter op huisbezoek. Dat blijft hetzelfde. In de nieuwe situatie worden op drukke momenten twee dienstauto's met professionele chauffeurs ingezet, deze chauffeurs kunnen de huisarts ook assisteren.

De komende tijd optimaliseren de huisartsen van SHoKo het werken vanuit 1 post in nauwe samenwerking met de Spoedeisende Hulp van het Maxima Medisch Centrum. Ze willen bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek waardoor patiënten sneller en beter geholpen worden.

Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo) is opgericht door huisartsen die werkzaam zijn in de regio Zuidoost-Brabant. SHoKo levert 'zorg op maat' buiten kantooruren.

Meer berichten