De rioolwaterzuivering in Eindhoven. Foto: Waterschap de Dommel.
De rioolwaterzuivering in Eindhoven. Foto: Waterschap de Dommel. (Foto: Waterschap De Dommel)

Waterschapsbelasting iets omhoog

Van de redactie

Door investeringen

Waterschap De Dommel investeert de komende jaren stevig om de inrichting van de beken en sloten voor te bereiden op extremen in het weer. De droge zomers van de afgelopen twee jaar en daarvoor juist wateroverlast onderstrepen het belang van een goed waterbeheer.

REGIO - Het algemeen bestuur heeft 27 november besloten om extra geld te reserveren om de komende jaren een grote impuls te geven aan het vormen van Ecologische Verbindingszones/Natte Natuur Zones. Zo kunnen beken en sloten sneller goed voorbereid worden op extreem weer.

De Dommel investeert de komende jaren ook fors in modernisering van de grote rioolwaterzuiveringen in Eindhoven en Tilburg, waar jaarlijks ruim 100 miljoen liter afvalwater goed gezuiverd moet kunnen worden. Bij deze modernisering is specifiek aandacht voor het verwijderen van 'nieuwe stoffen' uit het water, zoals medicijnresten en drugsafval. Ook energie- en klimaatneutraal werken, is een belangrijk aandachtspunt bij deze verbouwing.

Waterbewustzijn

Daarnaast zet het waterschap ook in op het stimuleren van waterbewustzijn. Denk hierbij aan maatregelen voor bewoners en bedrijven die zelf aan de slag willen om bewuster om te gaan met water, zoals het aanleggen van 'groene daken' of het opvangen van regenwater. In deze maatregelen wordt extra geïnvesteerd.

Uitgaven stijgen

Het waterschap besteedt in 2020 ruim 116,7 miljoen euro aan het zuiveren van rioolwater (56%) en voldoende water (44%). De netto uitgave van 116,7 miljoen is een stijging van 4,7% in vergelijking met 2019. Aan veilig en voldoende water wordt ruim 51,1 miljoen euro uitgegeven. Hiervan onderhouden we sloten en beken. De Dommel richt het watersysteem voor de afvoer en het vasthouden van water voor landbouw en natuurontwikkeling in. Van deze 51,1 miljoen euro dragen we bijna 9 miljoen euro bij aan het landelijk Hoogwater Beschermingsprogramma voor het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee en de grote rivieren.

Inkomsten

Inwoners en bedrijven dragen bij aan het waterbeheer door het betalen van belastingen voor het zuiveren van afvalwater en het beheer van beken en sloten. De kosten voor het zuiveren van het water stijgen. Het zuiveringsproces is complexer geworden door bijvoorbeeld de medicijnresten en drugsresten die in het afvalwater zitten. Inwoners en bedrijven gaan hiervoor daarom meer betalen.

Daarnaast betalen de inwoners, grondeigenaren en eigenaren van gebouwen ook voor het beheer en onderhoud van beken en sloten. Ook hiervoor stijgen de kosten. De Dommel kan de stijging van de belastingopbrengsten voor 2020 beperkt houden tot 2% (zonder de inflatie) door de inzet van de reserves.

Meer informatie is te vinden op:

www.dommel.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden