Ook nu is er weer een 'archeologische activiteit' in Valkenswaard. Iedereen is daarbij welkom.
Ook nu is er weer een 'archeologische activiteit' in Valkenswaard. Iedereen is daarbij welkom. (Foto: )

Op zoek naar de oudste kerk van Valkenswaard

Elk jaar heeft de landelijke AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) een actieweekend: de Nationale Archeologiedagen. Dit jaar op is dat op 11, 12 en 13 oktober.

Valkenswaard - Evenals vorig jaar, toen de archeologiewerkgroep van heemkundekring Weerderheem voor het eerst meedeed, is er ook nu een 'archeologische activiteit' in Valkenswaard. Die is op zaterdag 12 oktober.

Oudste kerk van Valkenswaard

De werkgroep organiseert een demonstratie van 'eenvoudig' archeologisch veldwerk. Op het buitenterrein van de voormalige sporthal aan de Amundsenstraat gaat men op zoek naar de contouren van de 'Kerkendries', een wapenschildvormig terrein, omgeven door een gracht en behorend tot het leengoed van de Abdij van Echternach. Mogelijk stond hier ooit de oudste kerk van Valkenswaard. Zeker is dat er een pastorie heeft gestaan.

"Het veldwerk zal bestaan uit een aantal grondboringen. Daarmee wordt het bodemprofiel en de bodemopbouw tot op een diepte van maximaal 2 meter vastgesteld. De grond wordt gezeefd om eventuele archeologische vondsten veilig te stellen. Daarnaast is het mogelijk om middels microscopisch onderzoek het zand verder te karakteriseren. Je kunt gewoon even kijken, maar ook meehelpen. In ieder geval: je bent welkom."

Het is op zaterdag 12 oktober vanaf 10.00 uur (twee à drie uurtjes) op het buitenterrein van de voormalige sporthal aan de Amundsenstraat.

Meer berichten