"Dit schooljaar nodigt, met de vele 75 jaar bevrijdingsherdenkingen, uit tot gebruik van deze informatie."
"Dit schooljaar nodigt, met de vele 75 jaar bevrijdingsherdenkingen, uit tot gebruik van deze informatie." (Foto: )

Les over de lokale geschiedenis

Heemkundekring Weerderheem heeft een les-project samengesteld om de Tweede Wereldoorlog met de Valkenswaardse jeugd te kunnen behandelen. Het is bedoeld voor de bovenbouw van Valkenswaardse scholen en omvat een drietal lessen van ruim een halfuur.

Valkenswaard - Het bijzondere is dat het gericht is op Valkenswaard: wat gebeurde er in de jaren veertig in het dorp? De eerste les gaat over het ontstaan van de oorlog, les twee gaat in op Valkenswaardse onderwerpen (die overigens vaak algemeen van aard zijn) en in les drie staat de bevrijding centraal. "De leerboekjes van de scholen geven in het beste geval een algemene samenvatting van WO II of zijn thematisch ingesteld. Het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt of zich er uitputtend in verdiept heeft, loopt terug en de leerkrachten beperken zich tot de leerstof die voorhanden is."

Met dit project wil Weerderheem zorgen voor onderwijs in lokale geschiedenis. De scholen hebben het project, bestaande uit een tekstboekje en beeldmateriaal, gratis ontvangen dankzij Valkenswaard Viert. "Dit schooljaar nodigt, met de vele 75 jaar bevrijdingsherdenkingen, uit tot gebruik van deze informatie."

Meer berichten