"We zijn er van overtuigd dat de kiosk een verfraaiing van de Markt is en kan fungeren als een bijzondere ontmoetingsplaats."
"We zijn er van overtuigd dat de kiosk een verfraaiing van de Markt is en kan fungeren als een bijzondere ontmoetingsplaats." (Foto: )

Muziekkiosk in nieuw Centrumplan

Willem-Jan Schampers

College positief over burgerinitiatief

Het college van B. en W. van Valkenswaard heeft positief besloten over het initiatief van de Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard (BIMKV) voor de plaatsing van een muziekkiosk op de Markt. Binnenkort wordt gestart met de definitieve ontwerpen voor het Masterplan Centrum en het college heeft nu gesteld dat de plannen voor een kiosk worden meegenomen in dit ontwerptraject.

VALKENSWAARD - Stichting BIMKV heeft op 22 november 2018 een burgerinitiatief aan burgemeester Antoon Ederveen overhandigd. Met dit initiatief werd verzocht 'facilitaire medewerking te verlenen aan de plaatsing van een muziekkiosk in het kader van de herinrichting van de Markt conform het Centrumplan'. Voorzitter Matthieu Groenewoud: "We willen een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich graag in het centrum van Valkenswaard begeeft. Bovendien is de kiosk bedoeld voor het organiseren van culturele activiteiten op initiatief van de stichting.

De gemeenteraad heeft vorig jaar december ingestemd om het ingekomen initiatief van de Stichting BIMKV door te zenden aan het college. Het stichtingsbestuur kreeg de opdracht om het draagvlak bij onder meer de bevolking, verenigingen, culturele instellingen, omwonenden, de stichting Weekmarkt Valkenswaard, Centrum Management, de VVV en Valkenswaard Marketing te onderzoeken. "Dit heeft geleid tot unanieme ondersteuning van onze plannen", aldus Groenewoud.

Na afstemming tussen de gemeente en de initiatiefnemers en de verdere uitwerking van het initiatief heeft dit geleid tot de positieve besluitvorming van het college van B. en W. Groenewoud: "Voor ons begint het nu eigenlijk pas! We moeten nu aan de slag met het binnenhalen van de benodigde financiën. Niet alleen om de kiosk daadwerkelijk te realiseren, maar zeker ook om de continuïteit van de doelstellingen te kunnen garanderen."

De globale kostenindicatie is 300.000 euro voor het ontwerpen en plaatsen van de kiosk. Dit is inclusief een kwalitatief hoogwaardig elektronisch informatiepunt waar de bezoeker geïnformeerd wordt over actuele gebeurtenissen in Valkenswaard en omgeving. "De fondsen voor ontwerp, bouw en beheer willen we realiseren door partijen uit de horeca, het bedrijfsleven en particulieren te benaderen voor ondersteuning", verklaart Groenewoud. "Dit kan door het beschikbaar stellen van financiële middelen, maar ook 'in natura'. Denk aan materialen en/of dienstverlening."

Tevens is inmiddels een aanvraag ingediend voor substantiële financiële ondersteuning bij de Lokale Actie Groep (LAG) Leader Grenscorridor N69 bij de provincie Noord Brabant. Deze is positief ontvangen en Groenewoud heeft er vertrouwen in dat de stichting kan voldoen aan de gestelde voorwaarden die het mogelijk maken om een subsidie aanvraag in te dienen.

Ook heeft Stichting BIMKV contact met onder meer de Rabobank, die voor dit soort culturele initiatieven fondsen beschikbaar stelt.

Meer berichten