De Processiegangers in een voorgaande editie van de Handelse Processie. Foto: Ton Smeets.
De Processiegangers in een voorgaande editie van de Handelse Processie. Foto: Ton Smeets. (Foto: )

Nieuwe rustplaats en aangepaste route zondag Handelse processie

De Handelse processie wordt dit jaar gehouden op 22 en 23 juni. Het vertrek is op de zaterdagochtend om stipt 6.00 uur. Op zondag wordt de processie met circa 1500 pelgrims weer terugverwacht omstreeks 21.00 uur.

Valkenswaard - Traditioneel gaan er ook dit jaar achttien paarden met huifkar mee met de tachtig kilometer lange tocht. De huifkarren met paarden zijn een essentieel onderdeel van de bedevaart. Op de website van de Handelse processie staan contactadressen van de voerlieden. Tijdens de intocht in Handel gaat een 'kleine' processie de bedevaartgangers tegemoet. De kleine processie bestaat uit de pastor van Handel, broedermeesters met de processiekaars, het kruis en de intentietrommel. De Mariatroon wordt meegedragen door de scouting. Aan deze kleine processie nemen ook bruidjes met bloemen deel. Voor het aanmelden van uw dochter als bruidje of voor nadere informatie over de bruidjes kunt u terecht bij Conny de Kinderen (040-2048309). Verzamelen en omkleden gebeurt in De Bron te Handel.

Op zondagmiddag is dat jaar in Tongelre de rustplaats op het terrein van de Gasfabriek. De pelgrims gaan in de Tongelresestraat via de Valklaan, Fazantlaan en Nachtegaallaan naar de nieuwe rustplaats. Begeleidende auto's van pelgrims hebben geen toegang tot dit terrein en dienen in de nabijheid een locatie te zoeken. Het thema van de bedevaart naar O.L.V. van Handel in 2018 is 'Wanneer ben jij een kind van Maria?'. Dit jaar vraagt de broederschap aandacht voor het verlangen naar verbinding. De pelgrims die jaarlijks meegaan ervaren ieder jaar weer een herstel van een verbroken verbindingen. Twee dagen zingen, een gesprek, een gebed, samen onderweg en momenten van stilte geven een unieke verbondenheid. Zo staat ook Maria voor het menselijk verlangen naar verbondenheid, liefde, hoopt en troost.

In Handel is er op zaterdagavond om 19.00 uur een H. mis in de Kerk welke muzikaal wordt opgeluisterd door de harmonie van de bedevaart. Aansluitend het zingen van de kroniek in de kerk. Op zondagochtend is er een H. mis om 9.00 uur, in het Processiepark. Voor meer informatie over de bedevaart kan men contact opnemen met het secretariaat. Dat kan via 06-10974472. Informatie en vele praktische zaken over de Handelse processie zijn ook te vinden op www.handelseprocessie.nl en www.facebook.com/handelseprocessie.

Meer berichten