Foto: Foto:

Steen

Valkenswaard heeft zich aangesloten bij het programma Steenbreek. Dat is het programma waarin de gemeente probeert de verstening van de voortuinen tegen te gaan. Een tuin moet weer een tuin zijn en geen parkeerplaats of begraafplaats.

In de afgelopen jaren zijn er vele tientallen voortuinen versteend. Heel eenvoudig. Beplanting er de ene dag uit, de volgende ochtend de vrachtauto met stenen platen laten komen, twee dagen later is er geen sprietje groen meer te zien. Al die versteende voortuinen lopen mooi schuin af in de richting van de straat. Het water moet immers het riool in.

Als straks bij een hevige regenbui de straten in de wijk blank komen staan, dan krijgt de gemeente de schuld. Dus is het een prima idee van de gemeente om deze toenemende trend van verstening tegen te gaan. Maar hoe ga je dat doen? Het programma Steenbreek geeft daarover geen duidelijkheid. Gevoerde rechtszaken door gemeenten worden door hen verloren. Er is nagenoeg geen rechtsgrond. Willen is één, maar uitvoeren is twee! Hoe kun je het afdwingen? In de APV of het bestemmingsplan? Een bewoner liefdevol aankijken? Moeten we gaan handhaven en daar zijn wij in ons dorp niet echt sterk in. Vastleggen op foto's met een drone of vliegtuig. Kortom het is een prima idee, maar de uitvoering is heel moeilijk. Zijn er mogelijkheden om forse extra waterschapsbelasting of milieubelastingen op te leggen? De wethouder van milieu wil in gesprek met de tegelhandel en een gedragsverandering bij onze inwoners te weeg brengen.

Campagne

Een publiekscampagne zal niet echt helpen. Dat komt ook; omdat mensen ouder worden en niet meer in staat zijn om hun tuin goed te onderhouden. Moeten we misschien beleid maken dat een voortuin maar 2,5 meter mag zijn? De tegelhandel en bestratingsbedrijven verdienen er veel geld aan en zullen dat niet vrijwillig af willen geven. Veel Valkenswaardse bedrijven verdienen immers in het voorjaar daarmee het grootste deel van hun jaaromzet. Nee een forse financiële bijdrage aan extra investeringen, die daardoor gedaan moeten worden aan het riool, zou misschien beter werken. Anders betalen alle groene tuinen bezitters (de goedwillenden) het weer voor degenen, die zich niks aantrekken van de gevolgen van hun versteende tuin voor het milieu...

Momenteel wordt op diverse plaatsen in de wijken al in het openbare groen gemakkelijke afwateringsplaatsen gecreëerd of opvangbekkens. Een zeer goed initiatief, echter er moet meer gebeuren willen wij straks niet 'verzuipen'. Benieuwd hoe de wethouder van milieu dit gaat oplossen Hopelijk is het geen papieren tijger en alleen voor hun achterban, terwijl er eigenlijk niks gebeurt.

Deze column wordt geschreven door de leden van het Politiek café Valkenswaard. Meer:

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Meer berichten