V.l.n.r Theo Geldens (wethouder gemeente Valkenswaard), Arno Uijlenhoet (wethouder gemeente Waalre), Erik van Merrienboer (gedeputeerde Provincie) en Suzanne Udo (faculteit Bouwkunde TU/e). Jan van der Meer (wethouder in Eindhoven) tekende al eerder. Foto: Rico Vogels.
V.l.n.r Theo Geldens (wethouder gemeente Valkenswaard), Arno Uijlenhoet (wethouder gemeente Waalre), Erik van Merrienboer (gedeputeerde Provincie) en Suzanne Udo (faculteit Bouwkunde TU/e). Jan van der Meer (wethouder in Eindhoven) tekende al eerder. Foto: Rico Vogels. (Foto: Rico Vogels.)

Een duurzame toost op intentieovereenkomst voor Ontwerplab

De provincie, de gemeenten Eindhoven, Waalre en Valkenswaard en de TU/e tekenden maandag, met een gezonde toost, een intentieovereenkomst voor de oprichting van een Ontwerplab. In dit Ontwerplab gaan alle partners op zoek naar innovatieve toepassingen voor het gebruik van het gebied tussen deze plaatsen.

Valkenswaard - In het nieuw op te richten Ontwerplab staan duurzaamheid, het zoeken naar alternatieve vervoersoplossingen en het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering centraal. 

Met de realisatie van de nieuwe N69 verandert de functie van de oude weg tussen Eindhoven, Waalre en Valkenswaard. Om dit gebied in de toekomst te veranderen van een vervoersgebied naar een verblijfsgebied, hebben gemeenten, provincie en TU/e de handen ineen geslagen.

"Economische groei heeft gezorgd voor meer verkeersdrukte en daardoor een toenemende druk op het milieu en de omgeving. Ook het gebruik en de vitaliteit van de centrumgebieden is door veranderingen in consumptie- en recreatiepatronen onder druk komen te staan. Zo kampen veel centrumgebieden met leegstand." In het driejarig studieprogramma, dat onderdeel wordt van de master Urbanism op de TU/e gaan studenten, onderzoekers en professionals met deze vraagstukken aan de slag. Zowel de TU/e als de gemeenten en provincie stellen capaciteit beschikbaar voor het Ontwerplab.

Meer berichten