Lex Huijbers, waarnemend watergraaf van Waterschap De Dommel. Aan de waterschapsverkiezingen op 20 maart doen negen partijen mee.
Lex Huijbers, waarnemend watergraaf van Waterschap De Dommel. Aan de waterschapsverkiezingen op 20 maart doen negen partijen mee. (Foto: )

Klimaat verandert imago waterschap

Peter Corvers

Waterschapsverkiezingen 20 maart

De klimaatveranderingen en de droge zomer geven het imago van de waterschappen een boost. Maar verhoogt dat ook de opkomst bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Regio - De drie kerntaken van waterschappen zijn al jaren in beton gegoten: veilige dijken en kades, schoon water en voldoende water. Voor iedereen een vanzelfsprekendheid, zo lijkt het. Zijn die verkiezingen dan wel nodig? "Zeker", benadrukt Lex Huijbers, waarnemend watergraaf van Waterschap De Dommel. "Wij zijn een openbaar bestuur, net als een gemeente. En een democratische instelling moet worden aangestuurd door een bestuur dat door de burgers is gekozen."

Bij de waterschapsverkiezingen in 2008 kon er voor het eerst op partijen worden gestemd in plaats van op personen. Volgens Huijbers verkleint dat de kloof met de burgers. "Je ziet dat de partijen in dat algemeen bestuur actief bezig zijn om gezien en gehoord te worden. Ze worden meer zichtbaar." Van de in totaal 30 zetels in het algemeen bestuur van De Dommel zijn er 23 te verdelen. Negen partijen nemen deel. De overige zeven zetels zijn voor organisaties met een 'overmatig belang': de bedrijven, beheerders van natuurterreinen en boeren.

Het veranderende klimaat zet waterschappen aan tot vergaande maatregelen. Huijbers verwijst nog eens naar twee uitzonderlijke periodes: de extreme regenval in juni 2016 en de extreme droogte van vorig jaar. "Die wateroverlast heeft ons opgeschrikt. Dat was wel een wake-up call. Het maakte duidelijk hoe acuut de situatie is. Dat vroeg om een uitgebreide evaluatie samen met de mensen in het gebied. Droogte heeft een andere impact op de inwoners, al ligt dat voor boeren en natuurbeheerders natuurlijk anders. En wij kunnen geen water maken! Wij proberen het water zo goed mogelijk te sturen en te verdelen." Volgens Huijbers beleven burgers die twee periodes heel verschillend. "Wateroverlast voelen mensen sneller als overlast, er zijn ook direct maatregelen nodig. De hevige wateroverlast in 2016 drukte ook zwaarder op onze organisatie dan de extreme droge periode vorig jaar." De Dommel maakte een actieplan voor een adequaat watersysteem, in extreem natte én in droge situaties. Hiervoor is tien tot vijftien miljoen euro voor investeringen en menskracht vrij gemaakt.

Bij het werken aan de drie kerntaken staat bij het waterschap het samenwerken met de omgeving voorop. "Wij trekken steeds meer op met de provincie en gemeenten en bij het uitvoeren van projecten betrekken wij onze partners op het gebied van landbouw en natuur en de inwoners." De opkomst bij de waterschapsverkiezingen, die tegelijk worden gehouden met de verkiezingen voor provinciale staten, bleef voor De Dommel in 2015 steken op bijna 39 procent. "We kunnen met z'n allen zeggen: het moet beter maar je kunt de burger niet bij zijn oren pakken naar het stemhokje", zegt Huijbers. Zijn prognose: "Ik ga uit van 50 procent want er valt echt wat te kiezen." Zie ook: www.dommel.mijnstem.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden