Foto:

Grondlegger Striepersgatse carnaval

Willem-Jan Schampers

Oud-Prins Pypliano over begintijd

Hij is inmiddels 91 jaar, maar dit zou je hem écht niet geven. Jacques Huibers was in 1952 een van de oprichters van carnavalsvereniging Anders dan Anders (ADA) en ook de eerste Prins in Valkenswaard. "We begonnen in café Gerrit van Nunen, wat nu café-zaal Lavrijssen is. Er werden allerlei plannen bedacht, maar de Watersnoodramp zorgde er voor dat we alles hebben afgelast. De eerste echte carnaval was er dus pas in het seizoen 1953-1954. Met een Raad van Halluf Elluf…"

VALKENSWAARD - Er waren immers nog niet genoeg mannen die zich kandidaat durfden te stellen. Pas toen duidelijk werd dat carnaval officieel werd toegestaan in Valkenswaard, sloten zich meer leden aan. De eerste voltallige raad trad in het seizoen 1955-1956 aan. Onder leiding van Prins Jo d'n Urste. De eerste optocht was voorzien in 1956, maar die ging niet door vanwege de strenge vorst. Een jaar later trok, met opnieuw Prins Jo d'n Urste aan het roer, de eerste optocht door Striepersgat. Een aantal leden harmonie UNA kreeg toestemming om muziek te maken en de deelnemers waren verenigingen en individuele inwoners.
Maar even terug naar begin jaren vijftig van de vorige eeuw, toen de plaatselijke autoriteiten, met Artikel 81 van de Algemene Politie Verordening in de hand, de burgers van Valkenswaard verbood om zich in het openbaar te vertonen 'gemaskerd, verkleed, vermomd of onherkenbaar gemaakt of verkleed in de klederen van de hunne, waartoe men niet behoort of zonder dat men behoort tot de geestelijke stand of tot een religieuze orde, in een kleding van die stand of orde'. Jacques: "Met vieren hadden we een carnavalsavond georganiseerd, Frans de Kinderen, Wim Maas, Ivo Baak en ik. Eigenlijk waren we nauwelijks verkleed, maar 'Boekeltje', de pliessie van die tijd, beweerde dat wij strafbaar waren. We moesten mee naar het politiebureau en kregen een proces aan ons broek."
Jacques vindt het nog steeds vreemd dat de toenmalige 'Inspecteur-Korpschef van de gemeentepolitie' ook tegen carnaval was. Hij was immers geboren in Roermond en opgegroeid in Den Bosch. In een geheime adviesnota spreekt hij zijn zorgen uit en heeft het over 'ernstig misbruik', 'verregaande onmatigheid', 'walgelijke tonelen' en 'losraken van zedelijke remmen'. Natuurlijk koren op de molen voor deken Manders en burgemeester Van Hellenberg Hubar. "Vandaar dat we in 1952 ADA hebben opgericht, om tegenwicht te bieden tegen deze opvattingen. Bovendien probeerden we een wijziging van Artikel 81 gedaan te krijgen."
De pleitbezorger van het eerste uur spreekt over een 'strijd die gewonnen moest worden'. "We wilden dat gewoon verkleed over straat mochten lopen, dat we een carnavalsoptocht mochten houden en dat de Prins en de Raad van Elf werd ontvangen op het gemeentehuis. Uiteindelijk ging het college van B. en W. overstag en werd ontheffing verleend. Het duurde echter nog tot 1959 voordat er een sleuteloverdracht plaatsvond tussen de burgemeester en de Prins."

Meer berichten