Foto: Foto:

Achter gesloten deuren

Het was me de raadsvergadering wel in december. Wat een gedoe allemaal. Deze raadsvergadering leek wel een James Bond film. 'Geheim' was het veelgebruikte woord. "For your eyes only", zou het kunnen zijn.

Wat is er aan de hand? Nog steeds heeft onze gemeente een geschil met de projectontwikkelaar van Dommelkwartier. Daarvoor hebben ze gekozen om een bemiddelaar in te schakelen. "Polderen" om er samen uit te komen. Daarvoor hebben de partijen afspraken gemaakt en ondertekend. Nu zegt de projectontwikkelaar dat de gemeente zich niet aan de afspraken heeft gehouden.

De gemeente ziet dat heel anders. Samen komen ze er in ieder geval op dit moment niet uit. Dan terug naar het begin. Daar ligt dan nog de eis van de projectontwikkelaar van 13 miljoen euro aan schade. Dat geld, of in ieder geval een deel daarvan, wil de projectontwikkelaar graag van de gemeente Valkenswaard, en dus van ons allemaal ontvangen. Kijk en daarover werd in het geheim vergaderd in de gemeenteraad van december.

De raadsleden die op de hoogte gesteld wilden worden moesten beloven dat ze de informatie geheim zouden houden. Je krijgt dus informatie en je mag er met niemand over praten. Geen advies vragen, niet gezellig thuis even mee afreageren, niets, niks, nada.

De leden van de coalitie partijen wilden deze geheime informatie wel, de leden van de oppositie wilden die niet. Informatie waar je niets over mag zeggen en niet over mag praten is waardeloze informatie. Je kunt je afvragen of je als gemeenteraadslid wel geheime informatie wilt krijgen. Word je daarmee niet deelgenoot en tevens verantwoordelijk.

Taak

Hoe verdraagt zich die geheimhouding met de controlerende taak van een raadslid. Ben je niet teveel belast met die informatie zodat je je eigenlijke hoofdtaak niet meer naar behoren kunt uitvoeren. Als iemand morgen een verzoek in het kader van Wet Openbaarheid van Bestuur doet dan moeten alle stukken toch worden gegeven. Wat als iemand er toch over praat? Wat is de straf dan? Heeft ieder raadslid daarin niet een zware afweging te maken? Kan een partij de geheimhouding afdwingen bij hun leden? Bepaalt de gemeenteraad zelf niet of het wel of niet een onderwerp is dat geheim moet blijven? Het gaat om een claim van 13 miljoen euro.

Op straat

Dat is 433 euro per inwoner. Als de geheimhouding over de resultaten van de onderhandelingen zijn gegaan dan is dat niet meer nodig. Die lag al op straat. Als het is gegaan over de fouten van het vorige college zoals de projectontwikkelaar zegt dan is het dus om je eigen politici te beschermen. Kijk en daar moet de kiezer dus alles van weten. Transparantie en openheid is heel moeilijk in de politiek.

Wij wensen iedereen een gezond 2019 met een eerlijke, open en begrijpbare politiek zonder dubbele agenda's.

Dit is de column die Politiek Café Valkenswaard voor ons verzorgt. Meer over dat initiatief?

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Meer berichten