Foto: Jurgen van Hoof

Kerst: een bron van hoop in de nacht

Pastoor-Deken Felie Spooren

Kerstverhaal van pastoor Spooren

"In de weken voor Kerstmis zien we dat veel mensen intens bezig zijn met het sfeervol versieren van hun huizen. Winkelstraten baden in een zee van licht: etalages, winkels, horecagelegenheden worden feestelijk aangekleed. Mensen omringen zich juist in de donkerste tijd van het jaar met licht. We willen het voor elkaar gezellig maken."

Valkenswaard - "Met Kerstmis vieren christenen het geboortefeest van Jezus Christus. God is mens geworden. In en door zijn menswording raken hemel (het goddelijke) en aarde (het aardse) elkaar. De volwassen geworden Jezus laat zien dat licht en vrede alles te maken hebben met zijn levensweg. Niet voor niets dat licht en vrede woorden zijn die we in vele kerstwensen en boodschappen tegen komen."

Gemis

"Niet iedereen is toe aan het gezellige en het sfeervolle van de kersttijd. Als een mens een intens verdriet te dragen heeft, kan er verzucht worden: 'Ik zal blij zijn als de feestdagen voorbij zijn'. Het gemis van (een)dierbare(n) om je heen, zorgen over je gezondheid of die van je naasten, geldproblemen, relaties in gezin en familie die ernstig verstoord zijn, werkeloosheid. Er zijn vele zaken die als een last op mensen kunnen neerdrukken. Naast het persoonlijke leven is er de grote wereld die mensen angstig en bezorgd maakt over de toekomst. De groeiende politieke en maatschappelijke verdeeldheid, terreurdreigingen, zorgen over het klimaat, criminaliteit. Dit alles en nog veel meer laat mensen verzuchten: 'Waar gaat de wereld naartoe?'"

"Te midden van alle donkerte vieren we de geboorte van het Kind in de kribbe. Tot de herders op het veld, de eerste bezoekers van het pasgeboren Kind, wordt door de engel gezegd: 'Vreest niet.''Wees niet bang.' Iemand heeft eens geteld dat deze woorden 365 keer in de Bijbel staan. Voor iedere dag een keer. Om ons te oefenen om, ondanks alles, onze hoop en vertrouwen te voeden. Het Kerstkind geeft in Gods naam zijn leven om ons te laten zien dat wij kostbaar en uniek zijn in Zijn ogen. Wat we ook meemaken: Hij gaat met ons mee. Hij wil ons aanraken met zijn licht en vrede opdat wijzelf licht en vrede zouden verspreiden. Als we dat doen, ieder naar zijn/haar mogelijkheden, maken we in ons midden zichtbaar dat er goede krachten zijn en geven we 'tegengas' aan wanhoop, onverschilligheid en cynisme."

"Paus Franciscus laat meerdere keren horen dat hij de onverschilligheid tegenover het leed van medemensen en de situatie van de aarde een grote kwaal vindt van onze tijd. Toon Hermans dichtte: 'Wij zijn verpauperd en versjacherd en ontheemd, de misdaad loert op alle hoeken van de straat, maar toch zeg ik je, dat wie ons de hoop ontneemt, hij is de ergste schoft, hij doet het grootste kwaad. Van onze tijd.' Moge de viering van Kerstmis ons goed doen. Ook namens de medepastores van de H. Willibordparochie, diaken Bas Leijtens, pater Ramesh en pater John, wens ik u allen een gezegend Kerstfeest. Bij alles wat moeilijk is: veel sterkte."

Meer berichten