Foto: Jurgen van Hoof

Overzicht in Striepergats museum

Willem-Jan Schampers

Georganiseerde carnaval 66 jaar

Dit seizoen bestaat de Striepersgatse carnaval 66 jaar. Van alles wat er in die periode is gebeurd, is een overzicht te zien in een tijdelijke museum aan de Maastrichterweg 9 in Valkenswaard. Het Striepersgats Pop-up carnavalsmuseum wordt geopend op 27 januari 2019.

VALKENSWAARD - Om dit te verwezenlijken, is de werkgroep 'Striepersgats Erfgoed' opgericht. Deze werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van zaken die te maken hebben met Striepersgat door de jaren heen. Het gaat om kleding, onderscheidingen en andere versierselen, wandborden, decoraties, poppen, schilderijen, kranten en boekjes, foto's, films, plaatjes en cd's. Kortom allerlei artikelen die de rijke historie van de georganiseerde carnaval in Valkenswaard vertellen.
Vaak worden op zolders, in koffers of dozen nog spulletjes van vroeger tijden gevonden. Niemand weet wat er mee moet gebeuren en in het ergste geval worden die weggegooid. De werkgroep wil verhinderen dat alles zomaar bij het grof vuil wordt gezet of anderszins verdwijnt en is daarom begonnen met zaken te rubriceren en bewaren. De mooiste spulletjes zijn te zien in het pop-up museum. De rest wordt opgeborgen in het groot Striepersgats archief, dat door de werkgroep wordt aangelegd.

Het was onder impuls van Jacques Huibers (later Prins Pypliano, de eerste prins van Striepersgat), dat er officieel werd gepleit voor het in het openbaar mogen vieren van carnaval. Een zestal Valkenswaardse jongeren organiseerde in 1951 een carnavalsfeestavond in zaal Hoevenaars. Het feest werd door de politie onderbroken aangezien geen toestemming was verkregen bij de politie. Dus einde feest, géén bier meer en de in carnavalstenue gestoken feestvierders moesten mee naar het politiebureau en aldaar werd uiteindelijk alleen maar een proces verbaal opgemaakt.
Op 21 januari 1952 besloot men een vereniging op te richten (Anders Dan Anders). ADA benaderde de gemeenteraadsleden voor wijziging van het beruchte artikel 81 en zette zich onder meer in voor het verkleed op straat mogen lopen, het mogen houden van een carnavalsoptocht en ontvangst op het gemeentehuis van de Prins en de Raad van Elf. In 1952 kreeg men toestemming om 'verkleed' op straat te mogen komen. ADA probeerde al in 1952 om vergunning te krijgen voor het houden van een optocht. Ook dit kostte nogal wat moeite en na een aantal schriftelijke verzoeken werd het in 1953 toegestaan. Het carnaval 1953 ging toen helaas niet door in verband met de Watersnoodramp.

De werkgroep bestaat uit Jan van Dijk (archivaris van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat), Camiel Bots, Peter Kalb en Betke Luijbregts. Het tijdelijke museum is voor het publiek geopend op zondag 27 januari, van 12.00 tot 16.00 uur. En verder op: zaterdag 2, zondag 3, zaterdag 9, zondag 10, zaterdag 16 en zondag 17 februari. Steeds van 12.00 tot 16.00 uur. Info: Jan van Dijk, tel. 040-2042634.

Meer berichten