Foto:

'Muziekkiosk' in raadsvergadering

Willem-Jan Schampers

BIMKV dient Burgerinitiatief in

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 december staat ook een aanvraag van de stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard (BIMKV). Zij vraagt aan de raad om toestemming tot 'het organiseren van culturele evenementen in de openbare ruimte, door middel van het plaatsen van een muziekkiosk op de Markt'.

VALKENSWAARD - Een zogeheten aanvraag Burgerinitiatief is onlangs ingediend bij de burgemeester. Matthieu Groenewoud, voorzitter van de stichting BIMKV, benadrukt dat het vooral gaat om het gebruik van de te bouwen kiosk. "Als laagdrempelige ontmoetingsplek, met zitgelegenheid. We willen er culturele evenementen gaan houden en faciliteren, alsmede gelegenheid geven tot het gebruik voor bijvoorbeeld muziek, toneel of presentaties."

Volgens Groenewoud hebben inmiddels al zo'n twintig culturele en muzikale groepen toegezegd gebruik te willen gaan maken van de 'kiosk' en er is ook sprake van een samenwerking met De Hofnar. Bijvoorbeeld voor het evenement Val-val-d'rie. "Dit staat nog in de kinderschoenen, maar hieruit blijkt wel dat er belangstelling is voor een vaste ontmoetingsplek op de Markt."

Overigens kan de gemeenteraad niet beslissen over het al dan niet plaatsen van een kiosk, aldus Groenewoud. 'Dit is aan het college van Burgemeester en Wethouders. Als de raad positief reageert op ons burgerinitiatief, is het aannemelijk dat B. en W dit advies volgen." Een eventueel besluit wordt op z'n vroegst eind februari 2019 verwacht.

De stichting BIMKV werd begin dit jaar opgericht. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Kunstkeuken werden vier muziekkiosk-ontwerpen gepresenteerd. Gemaakt door studenten van de TU/e Bouwkunde. Ook een model van een klassieke variant en een zesde ontwerp van kunstenaar Frank Maas getoond. Vervolgens werden de ontwerpen in de media en op de website en de Facebook-pagina van de stichting getoond. Er volgde een enquête, waarin om de mening van de Valkenswaardse bevolking werd gevraagd.

In maart werd de enquête gesloten met als resultaat dat 88 procent van de 340 unieke respondenten vóor de plaatsing van een kiosk stemden. Hiervan gaf 65 procent de voorkeur aan een klassiek moderne of klassiek nostalgische variant. Groenewoud: "Het stichtingsbestuur en de kernleden hebben gekozen voor de moderne variant van de inmiddels bouwkundig ingenieur Milan Geurts. Hierdoor kunnen we ook de door 85 procent van de ja-stemmers gewenste toegankelijkheid als ontmoetingsplek realiseren."

Als de plannen doorgaan, is het volgens Groenewoud de bedoeling dat er een comité wordt samengesteld, om de realisatie en de continuïteit van een levendige variatie van culturele activiteiten te garanderen. "Zij heeft contact met onder meer muziekgezelschappen, zangverenigingen, toneel- en dansgroepen, cabaretgroepen en sportverenigingen." Er lopen inmiddels diverse subsidieaanvragen.

Meer berichten