De in aanmerking komende bewoners zullen de komende tijd persoonlijk bericht ontvangen met meer informatie.
De in aanmerking komende bewoners zullen de komende tijd persoonlijk bericht ontvangen met meer informatie. (Foto: )

Glasvezel in buitengebied weer een stapje dichterbij

Komt er glasvezel in het buitengebied van Valkenswaard? Dinsdagavond 30 oktober heeft een informatieavond over dit onderwerp plaatsgevonden bij feesterij De Dommelvallei in Borkel en Schaft. Doelstelling was het informeren van de bewoners over de aanleg van een snel en betrouwbaar breedbandnetwerk in het buitengebied.

Borkel en Schaft - Dat de behoefte groot is blijkt uit het grote aantal bewoners dat gehoor gaf aan de uitnodiging hiervoor. In een overvolle zaal met meer dan 200 belangstellenden werd door glasvezelbedrijf Glasvezel buitenaf een presentatie gegeven over het project dat er mogelijk aan zit te komen.

In het buitengebied is het internet tien tot twintig keer trager dan in de bebouwde kom. En als het hard regent, hagelt of sneeuwt, kunnen we geen tv kijken. Circa 400 adressen in het buitengebied van Valkenswaard kampen met dit probleem. De werkgroep glasvezel Valkenswaard, bestaande uit Guido Smolders van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft, Leo Kuijpers namens de ZLTO-leden Valkenswaard en Frans Baudoin van Plattelandsvereniging Boven-Dommel, is de afgelopen twee jaar op zoek gegaan naar een oplossing. Nu is het zover. Ze zijn blij dat ze een professionele aanbieder, met een goede prijs-prestatie-verhouding, bereid gevonden hebben om op redelijk korte termijn te starten met de aanleg.

Frans Baudoin, een van de initiatiefnemers, is trots op het tot dusver bereikte resultaat: het bij elkaar brengen van glasvezel-leverancier en buitengebiedsbewoner met een goed aanbod, onder goedkeuring van de gemeente Valkenswaard. "Het is gelukt!"

Op 10 december beslist Glasvezel buitenaf of er voldoende aanmeldingen zijn om het project door te laten gaan. Vóór deze datum dient vijftig procent van de bewoners zich hiervoor aan te melden. Inschrijven kan op twee manieren: via internet of via één van de winkelbedrijven die zich voor deze dienst hebben aangemeld: Coen's Telecom & More (Passage 1 in Valkenswaard of Hof 3 in Bergeijk) en Topsound Valkenswaard (Leenderweg 80 in Valkenswaard).

Als het benodigde percentage gehaald wordt, stellen de winkelbedrijven een aanzienlijk deel van hun afsluitprovisie ter beschikking aan de gemeenschap van hun nieuwe klanten. Er is overeenstemming bereikt over hun buurtverenigingen als het goede doel. "Wij roepen alle in aanmerking komende bewoners op om zich nu aan te melden. Liefst via één van de betreffende winkels in Valkenswaard."

Meer berichten