Foto: Jurgen van Hoof

'Valkenswaard nog aantrekkelijker'

Willem-Jan Schampers

Veilig, schoon en heel centrum

Deze week is de Valkenswaardse Week van de Veiligheid. Centrum Management Valkenswaard en de gemeente vragen hierin aandacht voor het nóg aantrekkelijker maken van het centrum van Valkenswaard. Wethouder Theo Geldens: "We zijn goed bezig, maar het kan altijd nog beter."

VALKENSWAARD – Het initiatief van de actie ligt bij de werkgroep Parkeren, Veiligheid en Beheer. Vanuit Centrum Management Valkenswaard is Jef van Stratum hier voorzitter van. "Het is geen doel op zich, maar we willen graag de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen van Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) krijgen. Het CVV toetst hoe ver gemeenten met hun inspanningen staan en kent dan sterren toe. Wij staan écht nog aan het begin, maar willen op termijn de kwaliteit van leven, werken en verblijven in het centrum van Valkenswaard verder verbeteren", zegt hij.

Centrum Management krijgt hierbij hulp van onder meer de ambtenaren van de diverse afdelingen, de politie, de boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de veiligheidsregio. Jef: "Zij leveren allemaal informatie en cijfers aan. Onder meer over criminaliteit. Er is een nulmeting verricht en na een jaar moet er een duidelijke verbetering zichtbaar zijn. Het uiteindelijke Keurmerk krijg je als de verslagen in orde zijn gevonden, de metingen een forse verbetering laten zien en de actiepunten zijn afgevinkt." Wethouder Geldens: Behouden en verbeteren."

In de week van de Veiligheid is er op de Corridor 17 een soort pop-up winkel, waar bewoners en ondernemers kunnen worden geïnformeerd over veiligheid. Jef: "Hierbij zijn diverse partijen betrokken, zoals het CCV, de politie en de veiligheidsregio." Ook een aardig hulpmiddel is de veiligheidswhatsappgroep. "Winkeliers en horecaondernemers houden elkaar op de hoogte. Bijvoorbeeld over diefstal, vals geld, vandalisme of agressief gedrag."

Dit kan zelfs leiden tot een collectief winkelverbod, waarbij een veelpleger de toegang tot een aangesloten winkel kan worden ontzegd. 'Daders' komen in een systeem te staan en zijn met naam en toenaam en foto te herkennen in een gesloten computersysteem. De privacy van de man of vrouw wordt gehandhaafd, maar de ondernemer kan wel zien of hij of zij binnen mag of kan worden geweigerd. De ernst van een delict wordt bepaald door de politie. Wie een verbod heeft en toch naar binnen gaat, pleegt huisvredebreuk en kan worden opgepakt."

Geldens is blij met de inspanningen van het Centrum Management. "Dit zouden wij als gemeente nooit zo van de grond hebben kunnen krijgen. Jef kent de ondernemers – inclusief die van de weekmarkt – en heeft geregeld contact met deze mensen. Hij weet wat er speelt en wat er leeft. Wij willen als gemeente graag een veilig, schoon en heel centrum en hebben de ondernemers hierbij nodig. Zij signaleren probleem- of knelpunten en kunnen ook aangeven wat nodig is om bepaalde situaties te verbeteren."

Meer berichten