De voorpagina van de visie op gedeelde mobiliteit in de provincie Noord-Brabant, zoals opgesteld door gedeputeerde Christophe van der Maat van Mobiliteit en Samenwerking Provincie Noord-Brabant.
De voorpagina van de visie op gedeelde mobiliteit in de provincie Noord-Brabant, zoals opgesteld door gedeputeerde Christophe van der Maat van Mobiliteit en Samenwerking Provincie Noord-Brabant. (Foto: )

Op weg naar gedeelde mobiliteit

Van de redactie

Nieuwe visie openbaar vervoer

In de toekomst bestaat het openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant niet meer alleen uit bussen en buurtbussen. Ook nieuwe concepten als deelauto's en -fietsen en meerijddiensten zijn dan onderdeel van het mobiliteitsaanbod. Op die manier kan nog beter aangesloten worden op de wensen van reizigers. Om die verschuiving ook in de toekomstige OV-concessies mogelijk te maken, heeft de provincie in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie opgesteld.

BRABANT - Een nieuwe visie op de inzet van openbaar vervoer is nu nodig. De wereld van mobiliteit verandert in rap tempo en nieuwe technieken maken het mogelijk om eenvoudiger en op andere manieren te reizen.

Rol van betekenis

Het delen van voertuigen wordt meer gemeengoed, e-bikes zijn in toenemende mate een alternatief voor vervoer naar werk of school en gebruik van data maakt dat vervoer steeds meer op maat verzorgd kan worden.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: "Die veranderende omgeving verplicht ons om nu de vraag te stellen of ons openbaar vervoer daar een rol van betekenis kan blijven spelen. Kunnen we de 90 miljoen euro dat we nu elk jaar inzetten voor onze bussen gebruiken om het slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem te bouwen? Een systeem dat nog meer aansluit bij de wensen van de individuele reiziger en ervoor zorgt dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving?"

In de nieuwe visie, getiteld 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk', zet de provincie de kaders uit voor de ontwikkeling van het gedeelde mobiliteit. Dit is het huidig openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden enzovoort.

Ruggengraat

Van der Maat: "Niet alles gaat op de schop. Ook in de komende decennia blijven spoor en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) de ruggengraat van ons openbaar vervoer. De stations van nu worden 'mobiliteitshubs', maar deze kunnen ook op andere plekken ontstaan aan de rand van de stad of op regionale HOV haltes. Plekken waar reizigers hun fiets veilig kunnen stallen, een deelauto kunnen meenemen, een reiziger makkelijk af kunnen zetten op de trein, op een zelfrijdende shuttle naar het stadscentrum stappen en ook meteen een pakketje op kunnen halen of boodschappen kunnen doen bij een pick-uppoint."

Die hubs zijn cruciaal. De provincie zet daarom in op frequenter en sneller vervoer tussen economische kernregio's waarbij ook de internationale verbindingen belangrijker worden.

Passende prijs

In de provincie Noord-Brabant wordt overigens al uitvoerig geëxperimenteerd met nieuwe vormen van Openbaar Vervoer die meer ruimte geven voor flexibiliteit en maatwerk. Zoals BravoFlex waarmee reizigers binnen een gebied op elk gewenst tijdstip van en naar elke gewenste halte kunnen reizen.

"Dat soort nieuwe vormen van flexibel en gedeeld vervoer gaan we in de toekomst meer inzetten, waarbij er ruimte is voor de markt en samenleving om ook zelf nieuwe concepten te ontwikkelen. Het is volgens ons dé manier om ook op tijden en op plekken waar minder vraag is toch vervoer aan te kunnen bieden. Bijvoorbeeld in dorpen met weinig reizigers of in de weekenden," aldus Van der Maat.

Meer ruimte voor flexibiliteit

Bij deze nieuwe vormen van vervoer hoort ook een prijs passend bij de vraag. Een deelauto of direct vervoer van deur tot deur is makkelijk en comfortabel dus daarbij past ook een hogere prijs. Tegelijkertijd moet mobiliteit ook in de toekomst betaalbaar blijven voor de vele groepen die er dagelijks gebruik van maken.

Om meer innovaties en nieuwe initiatieven in de mobiliteit mogelijk te maken, wil de provincie in de OV-concessie meer ontwikkelruimte en flexibiliteit bieden, maar kijken we ook hoe we dit op andere manieren buiten concessies kunnen regelen.

Van der Maat: "Nu besteden we al het openbaar vervoer voor een periode van 8 tot 10 jaar aan één vervoerder in een gebied aan. Dat maakt dat we een heel betrouwbaar en uitgebreid openbaar vervoer-netwerk aan kunnen bieden maar tegelijkertijd kunnen we in de tussentijd maar beperkt kunnen vernieuwen terwijl de wereld om ons heen verandert. Dat willen we bij de volgende concessie anders doen. Er moet wat mij betreft meer ruimte komen voor verschillende marktpartijen om mobiliteit aan te bieden als daar vraag naar is. Dat maakt ook dat we deze visie nu hebben ontwikkeld. Om in 2022 met een nieuwe OV-concessie te te kunnen starten, moeten we nu besluiten wat we in de toekomst belangrijk vinden."

Provinciale Staten nemen volgens planning eind november dit jaar nog een besluit over deze nieuwe visie.

Nationaal

Provincie Noord-Brabant en gedeputeerde Van der Maat staan niet alleen in hun visie wat betreft de toekomst van het openbaar vervoer. Vanzelfsprekend speelt dit onderwerp ook op nationaal niveau. Zo is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al enige jaren geleden gestart met een nieuwe aanpak voor bereikbaarheid. Burgers moeten snel, makkelijk en comfortabel van A naar B kunnen reizen. Moderne technologieën kunnen het vervoer veiliger, vlotter en schoner maken. Bijvoorbeeld reisinformatiediensten en auto's die met elkaar kunnen communiceren. Of auto's die rijtaken overnemen. De nieuwe aanpak voor bereikbaarheid moet Nederland ook in de toekomst bereikbaar houden.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst

Meer berichten