Foto: Jurgen van Hoof

'Samen kunnen we veel bereiken'

Ton van Helvoort

Valkenswaard dementievriendelijk

Op Wereld Alzheimer Dag, die afgelopen vrijdag plaatsvond, werd er ook in Valkenswaard naar gestreefd om de wereldwijde aandacht voor de ziekte van Alzheimer en dementie te vergroten. Dat gebeurde op een speciale informatiebijeenkomst: Valkenswaard Dementievriendelijk.

Valkenswaard - Dat is ook echt nodig, gezien de ernst van dementie in onze samenleving die snel aan het vergrijzen is. Meer dan 270.000 mensen in Nederland hebben dementie, onder hen 12.000 jonger dan 65 jaar.

Informatieavond

Het was daarom een belangrijk initiatief van Reneé van Nieuwkuijk van Cordaad Welzijn en van Arianne Valkhof, gemeenteraadslid voor het CDA, om een informatieavond te organiseren. "Zo konden bezoekers van de avond enerzijds leren van ervaringen van anderen en anderzijds ideeën opdoen voor de mogelijkheden tot het aanpakken van dementie in Valkenswaard."

Het werd een goed bezochte avond, waarbij ook wethouder Mieke Theus aanwezig was. Leo Bisschops, voorzitter van Alzheimer Nederland afdeling Zuid-Oost Brabant, vertelde dat er in Valkenswaard in 2015 (dus enkele jaren terug) zo'n 600 mensen met dementie waren. De voorspelling is echter dat dit aantal in 2040 minimaal 1200 zal zijn.

Risico

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. Bij mensen van boven de 60 jaar heeft nu 8 procent dementie. Boven de 80 jaar is dat 25 procent en boven de 90 jaar stijgt dat percentage naar ruim 40 procent. De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 1 op 5. Overigens is het de volksziekte met de hoogste zorgkosten. Zeventig procent van de mensen met dementie woont nog thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie of door iemand uit de omgeving. Dat zijn de mantelzorgers.

Discussie

In de loop van de avond werd een korte discussie gehouden hoe nu verder te gaan. Wethouder Theus was zichtbaar blij en verrast dat er zoveel mensen naar deze avond waren gekomen. "Zeker een bewijs dat dit toch wel vervelende onderwerp leeft onder de mensen in Valkenswaard. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat er op korte termijn een vervolgavond komt." Daaraan zal ook Wethouder Theus alle mogelijke medewerking geven. "Zeer belangrijk daarbij is het burgerinitiatief, waar de gemeente overigens ook in mee wil denken."

Meedenken

De organisatie van Valkenswaard Dementievriendelijk wil dan ook snel een volgende stap zetten. "Maar daarbij is wel de hulp van anderen nodig. Wil men meedenken of meedoen, neem dan contact op met renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl of via telefoon." Bellen kan dan naar 06-19373374.

Meer berichten