De stichting telt meer dan vijftig vrijwilligers. Van mensen op de vloer tot programmamakers, bestuur en Programmabeleid Bepalend Orgaan.
De stichting telt meer dan vijftig vrijwilligers. Van mensen op de vloer tot programmamakers, bestuur en Programmabeleid Bepalend Orgaan. (Foto: ton van moll-digitech)

VOS wil ook na 2019 verder

Willem-Jan Schampers

Nieuwe vergunning lokale omroep?

De Valkenswaardse Omroep Stichting (VOS) heeft opnieuw een uitzendvergunning aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media om vanaf eind 2019 weer vijf jaar lang radio en televisie-uitzendingen voor de gemeente Valkenswaard te mogen maken.

VALKENSWAARD - Er is door het bestuur van de VOS een toekomstvisie geschreven, die de plannen voor de komende vijf jaar beschrijft. Deze is aangeboden aan de fracties van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders. Naast de traditionele uitzendingen op radio en tv, wordt de focus gelegd op nog betere online zichtbaarheid, social media en meer live uitzendingen. Bijzondere aandacht wil de VOS gaan schenken aan nieuws uit de wijken, de haarvaten van de samenleving. Ook de onderwerpen in de talkshow AperitiVOS, die op verzoek is teruggekeerd op tv, zijn hier een goed voorbeeld van.

Voorzitter Hanneke Deen: "Ook Natuurgrenspark De Groote Heide en de toekomstvisie Valkenswaard 2030 krijgen in de toekomstplannen van de VOS veel aandacht in de uitzendingen. Regionale samenwerking is een belangrijk speerpunt. Met veertien lokale omroepen in de regio wordt een intentieovereenkomst getekend waarin lijnen zijn geschetst om meer te gaan samenwerken op regionaal niveau.

De VOS is sinds 1987 onafgebroken actief in de gemeente Valkenswaard. De stichting telt meer dan vijftig vrijwilligers. Van mensen op de vloer tot programmamakers, bestuur en Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). "Voor een lokale publieke omroep als de VOS, is het van belang dat er een sociale verankering binnen de maatschappij plaatsvindt", aldus Hanneke. "Het PBO is hiervoor de waarborg. Het is een adviserend orgaan dat bestaat uit afgevaardigden van diverse maatschappelijke, religieuze en culturele stromingen uit Valkenswaard. Evenals vertegenwoordigers uit de sectoren onderwijs/educatie en sport/recreatie."

De VOS heeft hiermee een naam en plaats verworven binnen het sociale-, maatschappelijke-, culturele-, politieke- en sportieve leven in Valkenswaard, aldus Hanneke. "Een lokale omroep die ook na 2019 midden in de samenleving wil blijven staan en een volwaardige toevoeging wil zijn aan het lokale media-aanbod. De toekomstvisie 'Een solide lokale omroep midden in de samenleving' is te lezen via de website www.rtvos.nl."

De vanuit de Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) voorgeschreven richtlijnen en planning voor de vorming van streekomroepen, neemt snel vaste vormen aan, Dit ingegeven vanuit de wens van Den Haag om lokale omroepen verder te professionaliseren en de roep van de kabelmaatschappijen om minder zenders. Hanneke: "De VOS bekijkt deze ontwikkelingen met belangstelling en doet actief en constructief mee aan het opzetten van samenwerkingsverbanden in de regio. Waarbij als hoofdregel geldt dat de eigen Valkenswaardse identiteit behouden blijft."

Meer berichten