Jan Keulen was een graag geziene gast op Striepersgatse evenementen. (Foto: Petra Visser)
Jan Keulen was een graag geziene gast op Striepersgatse evenementen. (Foto: Petra Visser) (Foto: Petra Visser)

Carnavalist Jan van Keulen overleden

Van de redactie

Striepersgat verliest erelid

Een hille grote Strieper is heengegaan. Vorige week overleed op 82-jarige leeftijd Jan van Keulen. Hij was erelid van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat (SCS). Afgelopen zaterdag werd afscheid genomen van deze bijzondere carnavalsvierder, die al geruime tijd ziek was.

VALKENSWAARD - De leuze die Jan voerde tijdens zijn Prinsschap was typerend voor de wijze waarop hij carnaval beleefde: 'Meej Carnaval in Striepersgat, veul plezier en toch nie zat'. Zo moest carnaval volgens hem zijn: samen plezier maken, maar wel met klasse en waardigheid. Hij was serieus, optimistisch, bescheiden en bovenal integer. Hij hield niet van roddel en achterklap, was een man van overleg en liet iedereen in zijn waarde.

Jan was, als zelfbenoemd carnavalshistoricus, zeker ook bewaker van de Striepersgatse carnavalscultuur. Dit bewees hij iedere keer weer wanneer hij over de geschiedenis van de georganiseerde carnaval in het 'verenigingsblad' Pypliano schreef. Deze artikelen vormen samen een mooi naslagwerk over de Striepersgatse carnaval. Serieus, nauwgezet en eerlijk. De geschiedenis van de SCS (dit seizoen wordt het 66-jarig jubileum gevierd, red.) is door hem zo op een treffende, maar zeker ook op een liefhebbende wijze weergegeven.

Zijn mening werd door eenieder gewaardeerd en gerespecteerd. Hier compleet beschrijven wat Jan voor de Striepersgatse carnaval heeft betekend, is onmogelijk. Maar een korte opsomming van een aantal functies die hij heeft bekleed binnen de SCS geeft goed aan wat hij allemaal deed. Hij was Prins van Striepersgat, Vorst van Striepersgat, secretaris van de Stichting, Hofmeester, voorzitter van de commissie Carnavalsverenigingen en Kapellen en lid van de commissie Protocol.

Jan was een goede organisator en aanjager. Hij was het startpunt van veel belangrijke ontwikkelingen binnen de carnaval en realiseerde zich dat je carnaval niet kunt vieren zonder carnavalsverenigingen en kapellen. Als initiatiefnemer en voorzitter van de commissie carnavalsverenigingen en kapellen streed hij daarom voor de belangen van deze groep binnen de SCS. Verder was Jan ook betrokken bij de start van het Grand Gala du Striep (later het Groots Striepersgats Liedjesfestival, red.), hij was mede-initiatiefnemer van de Striepersgatse Jeugdkapel en oprichter van de 'Sikkenclub'.

In zijn beginjaren bij de stichting was Jan ook een voorvechter van het toelaten van de echtgenotes van de prinsen tot het carnavalsfeest. Want hij vierde carnaval niet alleen, maar samen met zijn vrouw Rieky. Zij genoten samen van de Striepersgatse carnaval en lieten dit ook blijken. Als het enigszins kon door aanwezig te zijn. En als dit door ziekte echt niet kon: desnoods vanaf het balkon van hun appartement in de Karel Mollenstraat-Zuid.

Voor zijn vele verdiensten is Jan, naast erelid van de SCS, uitgeroepen tot de 'Meest geperste' en de 'Meeste getapte'. En hij ontving de Federatieonderscheiding. Kortom: unne hille grote Strieper.

Meer berichten