De kop van de stoet van de Handelse Processie in 2023. Dit jaar is de Handelse Processie op 22 en 23 juni.
De kop van de stoet van de Handelse Processie in 2023. Dit jaar is de Handelse Processie op 22 en 23 juni.

Rondgang Handelse Processie

Algemeen 787 keer gelezen

VALKENSWAARD - Het is een meer dan 300-jarige traditie dat inwoners uit Valkenswaard te voet ter bedevaart naar Handel trekken. Een tweedaagse traditionele voettocht van 80 kilometer met een gevoel van saamhorigheid voor de 1500 deelnemers en de duizenden sympathisanten.

In de  aprilmaand maken de broedermeesters van de Handelse Processie de jaarlijkse rondgang in Borkel & Schaft, Dommelen en Valkenswaard. Zij gaan rond om de jaarlijkse contributie en bijdragen te innen. De minimale bijdrage is 1 euro per gezin.

 De Handelse processie wordt dit jaar gehouden op 22 en 23 juni. Het vertrek is op de zaterdagochtend om 06.00 uur. De H. Nicolaaskerk is vanaf 05.30 uur open voor een bezoek aan de kapel.
Op zondag vertrekt de processie uit Handel om 09.50 uur en is omstreeks 20.30 uur weer in Valkenswaard.

Thema 2024

Het thema van de bedevaart naar O.L.V. van Handel in 2024 is ‘Samen naar Handel gaan verbindt. Al eeuwenlang’. 
Naar Maria van Handel gaan heeft pelgrims gevormd. Iedere keer lijkt hetzelfde maar toch is het telkens anders. Wat overblijft is de betekenis van pelgrimeren en dat verbindt. We hebben de ander nodig om onderdeel te zijn van een groter geheel. Onderweg naar en in Handel voelen de deelnemers een unieke verbondenheid. Pelgrims die ieder jaar naar OLV van Handel trekken ervaren iets van herstel van verbondenheid. Bezinning en reflectie is wat de broederschap alle pelgrims tijdens de bedevaart toewenst. Daarvoor gaan we ook dit jaar weer samen op weg naar Maria van Handel.

De persoonlijke intenties worden herdacht tijdens de voorbeden in de beide H. Missen in het processiepark in Handel. In de Mariakapel van de H. Nicolaaskerk staat een intentietrommel waarin het gehele jaar intenties gedaan kunnen worden. Aanleidingen kunnen zijn de herdenking van een overledene, uit dankbaarheid, genezing, vragen om een gunst etc. Er zijn notitieblaadjes aanwezig waarop u de intentie kan schrijven. Deelname is gratis. U kunt ook een eigen notitie, brief, kaart en dergelijke achter laten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bedevaart dit jaar kunt u contact opnemen met het secretariaat via tel.nr.: 06-10974472 of kijk op:
www.Handelseprocessie.nl
www.facebook.com/handelseprocessie

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant