Vier van de zes vrijwilligers die een penning kregen, samen met de wethouder.
Vier van de zes vrijwilligers die een penning kregen, samen met de wethouder.

Gemeentelijke penning voor zes leden IVN

Zes leden van IVN Valkenswaard ontvingen vorige week uit handen van wethouder Hetty Tindemans een gemeentelijke onderscheiding.

Valkenswaard - Alle leden die in aanmerking kwamen voor deze gemeentelijke onderscheiding hebben zich op bijzondere wijze al vele jaren ingezet voor het IVN. De leden zijn: Wil Koopman, Annie Janssen, Maria van de Ven, Gerrit Klitsie en Irene den Hartog. Ook de heer Pieter Bolt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijwilligerspenning. Omdat hij verhinderd was, ontvangt hij de vrijwilligerspenning op een ander moment. De heer Koopman verzorgt sinds 2004 de uitleen van schoolprojecten naar IVN afdelingen en andere instanties die zich bezig houden met natuur- en milieueducatie. Mevrouw Janssen is sinds 1976 als vrijwilliger actief voor het IVN bij het schoolwerk. Van 2015 tot 2015 is zij coördinator van de Vogelwerkgroep. Van 2012-2016 begeleidt zij de maandelijkse bijeenkomsten van een Jeugd IVN groep.

Mevrouw van de Ven is vanaf 2003 actief vrijwilliger van het Jeugd IVN als begeleider van een jeugdgroep, aanvankelijk de zaterdagmiddaggroep en later de zondagochtendgroep.

De heer Klitsie is sinds 2005 actief voor de Vogelwerkgroep van het IVN Valkenswaard-Waalre (projecten en inventarisatie-activiteiten). Sinds 2013 is hij bestuurslid en sinds 2015 coördinator van de Vogelwerkgroep. Hij is betrokken bij of mede begeleider van jeugdbijeenkomsten en –activiteiten. Mevrouw den Hartog is vanaf 2004 als vrijwilliger actief in de IVN Heemtuin. Elke woensdagochtend verricht zij werkzaamheden om de Heemtuin op orde te houden. Vanaf 2008 is zij coördinator van de Heemtuinwerkgroep. De heer Bolt is vanaf najaar 2003 vrijwilliger in de Vogelwerkgroep. Vanaf 2004 doet hij voor SOVON (landelijke vogelwaarnemingsorganisatie) waarnemingen in twee Valkenswaardse buitengebieden.

Meer berichten