Handelse Processie op 16 en 17 juni

Deze maand starten de broedermeesters van de Handelse Processie weer met de jaarlijkse rondgang in Borkel & Schaft, Dommelen en Valkenswaard. In de maanden april en mei gaan zij rond om de jaarlijkse contributie en bijdragen te innen.

Valkenswaard - De minimale bijdrage is 1 euro per gezin. De Handelse processie wordt dit jaar gehouden op 16 en 17 juni. Het vertrek is op de zaterdagochtend om 06.00 uur. De H. Nicolaaskerk is vanaf 05.30 uur open voor een bezoek aan de kapel. Op zondag wordt de processie weer terugverwacht omstreeks 21.00 uur.

Het thema van de bedevaart naar O.L.V. van Handel in 2018 is 'Traditie weer beleven! Wat geef jij door?' Dit jaar wil de broederschap der Handelse Processie speciale aandacht vragen voor het begrip 'traditie'. Is het niet wonderlijk, dat deze oude traditionele bedevaart nog steeds bestaat in een maatschappij, waarin vernieuwingen elkaar in hoog tempo opvolgen? Het begrip 'traditie' lijkt tegenwoordig onder druk te staan. Voor sommigen is het een excuus om dingen bij het oude te laten, terwijl anderen er op wijzen dat ook tradities veranderen. Geldt dit ook voor de Handelse Processie? Het zal altijd wel een Mariabedevaart blijven, maar de geloofsbeleving van de pelgrims is door de jaren heen wel veranderd. Bezinning en reflectie is wat de broederschap alle pelgrims tijdens de bedevaart toewenst. Daarvoor gaan we ook dit jaar weer samen op weg naar Maria van Handel.
De persoonlijke intenties worden herdacht tijdens de voorbeden in de beide H.missen in het processiepark te Handel. In de Mariakapel van de H. Nicolaaskerk staat een intentietrommel waarin het gehele jaar intenties gedaan kunnen worden. Aanleidingen kunnen zijn de herdenking van een overledene, uit dankbaarheid, genezing, vragen om een gunst etc. Er zijn notitieblaadjes aanwezig waarop men de intentie kan schrijven. Deelname is gratis. U kunt ook een eigen notitie, brief, kaart en dergelijke achter laten.

Meer berichten