Het Eurocircuit vanuit de lucht gezien waar een groot aantal verenigingen haar onderdak vindt.
Het Eurocircuit vanuit de lucht gezien waar een groot aantal verenigingen haar onderdak vindt.

Plan Eurocircuit ter inzage

Algemeen 256 keer gelezen

VALKENSWAARD - Het college B&W heeft dinsdag 9 mei besloten dat de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan voor het Eurocircuit terrein start. “Dit is een grote mijlpaal waar we lang naar uit gekeken hebben en alle betrokkenen heel hard aan gewerkt hebben”, aldus wethouder Theo Geldens. Het ontwerp bestemmingsplan en het bijbehorende plan milieueffectrapportage (MER) liggen tot en met 22 juni  ter inzage. 

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2021 is gekozen voor het scenario om het Eurocircuit en haar bestaande activiteiten van verenigingen - BMX Lion D’or, Toer en Wielerclub De Kempen, Politiehondenvereniging De Verdediger, Nederlandse Rallycross Vereniging (NRV) en Motorsport Vereniging Valkenswaard (MVV) - te behouden en te zorgen dat deze aan de geldende eisen en regels voldoen. Sindsdien heeft de gemeente daar met stakeholders, betrokkenen en belanghebbenden aan gewerkt om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Tal van onderzoeken zijn gedaan. 

Ook is afstemming gezocht met de gemeente Bergeijk omdat een klein stukje van het bestemmingsplan op Bergeijks grondgebied ligt. Met de verenigingen, betrokkenen en omgeving is overlegd om te komen tot goede afspraken. Er is straks duidelijkheid voor iedereen wanneer welke activiteiten op het Eurocircuit terrein en binnen welke tijden deze plaatsvinden. 

Reageren

Het ontwerp bestemmingsplan en het plan-MER liggen ter inzage tot en met 22 juni op www.ruimtelijkeplannen.nl
Op de plannen kan iedereen een reactie geven. Ingekomen zienswijzen worden behandeld en voorzien van een reactie. Zo nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Daarna wordt het bestemmingsplan met de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het streven is dat de raad in september hierover zijn besluit neemt en het bestemmingsplan vaststelt.

Informatiebijeenkomst 6 juni

Een algemene informatiebijeenkomst voor alle inwoners over het ontwerp bestemmingsplan Eurocircuit vindt zeer waarschijnlijk plaats op dinsdagavond 6 juni in het gemeentehuis van Valkenswaard. Meer informatie daarover volgt later. 

De hierboven genoemde rapporten en meer informatie over het proces te komen tot een nieuw bestemmingsplan zijn te vinden via:

www.valkenswaard.nl/eurocircuit

Uit de krant