Afbeelding
Rodney Kersten

Verkeersexamen is immaterieel erfgoed

Algemeen 389 keer gelezen

REGIO - Deze week wordt voor de 91e keer op bijna alle basisscholen het Nationaal Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afgenomen. Wie is er niet mee opgegroeid? Een belangrijk moment in de verkeersontwikkeling van kinderen, waar ze hun leven lang profijt van hebben. Inmiddels is het Immaterieel Erfgoed. Het hoort bij Nederland fietsland en is één van de eerste échte examens die een kind in groep 7 of 8 aflegt. 

Dit jaar vindt het theoretisch VVN Verkeersexamen in de regio Zuid plaats op 30 maart.  Gemiddeld oefenen kinderen 11,8 uur online voor het VVN Verkeersexamen dat al vele jaren de stimulans vorm voor verkeerseducatie op de basisschool. 

Lastig

83% van de scholen doen naast het theoretisch verkeersexamen ook mee aan het praktisch verkeersexamen, waaraan jaarlijks 175.000 leerlingen van groep 7 deelnemen. In de periode van april tot en met juni starten de eerste praktijkexamens en zien we door het hele land weer groepen kinderen in oranje hesjes met rugnummers de route van het praktisch verkeersexamen afleggen. Jaarlijks nemen 200.000 leerlingen van groep 7 deel aan het theoretisch VVN-Verkeersexamen. 

Kinderen vinden met name een handeling als links afslaan lastig. Over je linkerschouder kijken, je arm uitsteken, linksvoor en rechtsvoor kijken en vervolgens linksaf slaan. Ook het oversteken van kruispunten, de voorrangsregels, het verschil tussen bestuurder en voetganger en het inschatten van veilige plekken om te spelen zijn abstract voor kinderen. 

Digitaal

Ruim 93% van alle basisscholen doet mee aan het theoretisch verkeersexamen en meer dan de helft daarvan maakt het VVN-Verkeersexamen digitaal. De populariteit van het digitale theoretisch Verkeersexamen blijft groeien. In 2022 bestelde 57% van de scholen het digitale examen. In 2021 was dit 50% en in 2019,  33%.

Een belangrijke basis 

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk er wordt dan getoetst of de leerlingen de kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. Kinderen maken de meeste fouten bij het achteromkijken, aanwijzing van het verkeersbord toepassen, op tijd stoppen, links en/of rechts kijken en richting aangeven. Het VVN Verkeersexamen gaat dus verder dan alleen ‘verkeersregels kennen’. Alles is er op gericht dat kinderen zich veilig gedragen in het verkeer. 

“Hiermee geven we kinderen een belangrijke basis voor een veilige deelname aan het verkeer. Dit is belangrijk, omdat dit een leeftijd is waarop we ze bewust moeten maken van hun eigen rol in het verkeer en van verkeersgedrag. Vanaf deze leeftijd gaan kinderen vaker zelfstandig op de fiets naar school of naar een sportvereniging en fietsen ze langere afstanden. Het is essentieel dat we ze van jongs af aan ondersteunen met ‘wegwijs’ worden; zij zijn immers de (zelfstandige) verkeersdeelnemers van de toekomst”; aldus verkeersminister Mark Harbers.

Niet alle scholen

In 2022 deed 84% van de scholen mee aan het praktisch verkeersexamen. Het is belangrijk dat kinderen dit examen kunnen blijven doen. Soms is er gebrek aan capaciteit voor het organiseren van het examen of er is sprake van teruglopende subsidies. 37% van de scholen geeft aan dat zij te weinig hulpouders of vrijwilligers hadden voor de controle. Dit is fors meer dan in 2021 (23%)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant