Afbeelding

Politiek Café: Samenwerken!

Algemeen 167 keer gelezen

Ook de gemeente Valkenswaard houdt ieder jaar een nieuwjaarsreceptie. Helaas wordt deze steeds minder bezocht. Dat is enigszins vreemd, want het biedt de gelegenheid om de burgemeester of wethouders te spreken zonder daarvoor eerst een afspraak te moeten maken. 

In de nieuwjaarstoespraak klonken alle successen uit 2022. Helaas geen sneak preview op de toekomst. Niets over het belang voor de gemeente van een goede relatie met Brainport of A2. Dat is toch een gemiste kans. Terwijl een H&G-wethouder dit belang nadrukkelijk wel heeft opgemerkt tijdens een excursie naar de aanleg van het nieuwe natuurgebied langs de Keersop. Woorden als ASML en Brainportregio vielen daar meermaals en het belang van veel groen en natuur voor eigen burgers én voor werknemers uit de Brainportregio zou van grote betekenis zijn.

Dat lijkt overigens een wijziging van het voormalige standpunt van H&G dat min of meer inhield dat de wereld stopt bij de gemeentegrens. De aanleg van de Westparallel en een directe verbinding van Valkenswaard met ASML heeft hier zeker aan ten grondslag gelegen. Nu nog de logische volgende stap: het landelijk gebied vaarwelzeggen en formeel aansluiting zoeken bij het stedelijk gebied. Dat heeft voor de gemeente vele voordelen. Valkenswaard kan meedelen in de pot geld die het rijk beschikbaar stelt, waardoor de Brainportregio Eindhoven - de tweede economie van Nederland - zich kan blijven ontwikkelen. Hierbij komt ook erg veel geld beschikbaar voor de verbetering van de verkeersinfrastructuur. Ook komen er financiële mogelijkheden om meer woningen te bouwen. Het is een gemiste kans als Valkenswaard niet besluit om aansluiting te zoeken bij het stedelijk gebied. Benieuwd welke politieke partij dit item op de raadsagenda gaat zetten!

In zijn toespraak besteedde de burgemeester ook aandacht aan de manier waarop het er bestuurlijk aan toe gaat na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hij hanteerde daarbij als kernbegrip het woord ‘samen’. Er is na de verkiezingen bewust gekozen voor een nieuwe werkwijze. Aan samenwerken wordt meer belang gehecht dan aan individuele successen. Samenwerken is voortaan het credo.

De ‘geestelijk vader’ van deze andere wijze van besturen is de politieke partij Vote. Deze nieuwe club kwam tot ieders verbazing, ook bij Vote zelf, met 4 zetels in de raad. Dus een partij waarmee nadrukkelijk rekening gehouden moest worden. Zonder dit gezelschap geen college. De versplintering heeft niet alleen in Den Haag zijn effecten maar ook in Valkenswaard. In Den Haag gaat het niet echt crescendo, in Valkenswaard wel!

Vote heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Met harde voorwaarden aan de wijze van besturen en het leveren van een wethouder. Een nieuw college met twee mannen zonder veel ervaring als wethouder. Echter beide heren doen het goed. Wellicht met steun van twee ervaren collega’s. Ook de complimenten voor hen. De samenwerking van het college met de gemeenteraad biedt ook perspectief. Met dank aan de jonge raadsleden. De oppositie, veelal oudere collega’s, maakt zijn rol nagenoeg niet waar. En voorstellen worden niet zomaar akkoord bevonden door de partijen die het college vormen. Ze worden inhoudelijk beoordeeld op hun merites en de eigen wethouder wordt daarbij niet gespaard. Met respect én geheel gericht op het kernbegrip ‘samen‘.

Uit de krant