'Buurten' in de buurten: Kerkakkers

Wijkcommissies zijn de stille motoren achter het reilen en zeilen in de gemeente. Valkenswaard telt er 7: Het Gegraaf, Kerkakkers, De Turfberg Leeft, Borkel en Schaft, Hoge Akkers, Dommelen en Geenhoven. In deze serie geeft het Valkenswaards Weekblad de commissies een gezicht. Zeven wijken, zeven vragen. In deze aflevering spreken we Wil Peels, voorzitter van Wijkcommissie Kerkakkers (2/7).

Kerkakkers in één zin:
"Een groene, rustige, typische woonwijk waar een gemêleerd gezelschap woont."
Tegen welke problemen loop je hier aan? "In het voorjaar van 2016 heerste er een plaag van zwarte ratten in Kerkakkers. Vooral rondom de Albert Heijn. Als Wijkcommissie hebben wij toen belangrijke gegevens verzamelend en gebundeld, om daarmee bij de gemeente aan te dringen op hulp. De gemeente gaf vervolgens samen met het KAD voorlichtingen. Helemaal verholpen is het probleem nog niet. De zwarte rat zit nou eenmaal in Zuidoost-Brabant."
Wat droeg de wijkcommissie in 2017 concreet bij? "We regelden twee buurtbieb-kasten waarvan men kosteloos boeken en speelgoed kan gebruiken. We organiseerden activiteiten zoals een groenmarkt en een inloophuis. En we helpen mensen in de wijk. Een voorbeeld daarvan is een moeder van een kind dat in een rolstoel zit. Voor haar was het zwaar om de rolstoel steeds naar school te verplaatsen. Middels onze buurt-app is toen een tweede rolstoel gefaciliteerd."
In 2018 wenst u voor de wijk: "Meer participatie van buurtbewoners. Afgelopen jaar deden we mee aan Nederland Schoon. Vanuit de Pionier en dagbesteding Biezenrijt kwam enthousiasme, maar van de overige bewoners hielpen er vijf mee. Jammer."
Wie uit Kerkakkers verdient een bedankje? "Al onze straatcontacten, maar ook paters Bert en Harry van het Franciscusconvent. Allebei rond de tachtig jaar oud, maar voor tal van zaken in de wijk de gastheer. Verder onze webmasters Frits Hendriks en Gerard van Nimwegen. En Toon van Hoek, die samen met Frits de buurtbieb-kastjes in elkaar heeft geknutseld."
Waarom is de wijkcommissie verder belangrijk? "We werken aan de leefbaarheid. Zo waren er klachten over graffiti op een elektra-huisje. In samenwerking met basisschool De Pionier en heemkundekring Weerderheem is dat gebouw van een nieuwe, kunstzinnige, laag graffiti voorzien. En we behartigen de belangen. De gemeente wilde drie buurthuizen sluiten. Vooralsnog zijn die open, omdat wij eerst een alternatief eisen."
Wat leren andere commissies u? "Van de zeven wijken zijn er vijf actief met burenhulp. Zo'n programma proberen wij eind 2018 ook draaien."

Meer berichten