Vlnr: Mascha Jonkers, Hein en Max Jonkers (firma Jonkers) en burgemeester Anton Ederveen van de gemeente Valkenswaard.
Vlnr: Mascha Jonkers, Hein en Max Jonkers (firma Jonkers) en burgemeester Anton Ederveen van de gemeente Valkenswaard.

Akkoord over woningen op EMA-terrein

Algemeen 282 keer gelezen

VALKENSWAARD - De gemeente Valkenswaard en firma Jonkers hebben een akkoord bereikt over de beoogde woningbouwontwikkeling op het EMA-terrein. Binnen tien weken moet het stedenbouwkundig plan voor het gebied gereed zijn.

Op dinsdag 22 november ondertekenden de gemeente Valkenswaard en Jonkers Vastgoed een intentieovereenkomst voor woningbouwontwikkeling op het EMA-terrein, nabij de Kromstraat-Dommelseweg. De overeenkomst is gesloten voor het gebied dat behoort tot de eigendommen van EMA Vastgoed B.V. en Jonkers Beheer B.V.

Zowel de gemeente als projectontwikkelaar Jonkers is blij met de nu geboekte voortgang. Wethouders Theo Geldens (ruimtelijke ordening) en Bram Bots (volkshuisvesting): “We willen nu snel verdere stappen zetten. De afspraak is om binnen 10 weken na ondertekening van de intentieovereenkomst een stedenbouwkundig plan gereed te hebben met integrale planning. Uiteindelijk beschikken we met dit terrein over één van de laatste grotere locaties voor broodnodige woningbouw in de bebouwde kom van onze gemeente.” Bij de ontwikkeling wordt ook rekening gehouden met de historie van het gebied.

Uit de krant