De bouw van de woningen kan in de loop van 2018 starten. Woensdag 28 februari is er om 19.30 uur een informatie-avond in het Dorpshuis in Borkel. Wie belangstelling heeft voor een woning kan zich melden via www.gisbergen.nl
De bouw van de woningen kan in de loop van 2018 starten. Woensdag 28 februari is er om 19.30 uur een informatie-avond in het Dorpshuis in Borkel. Wie belangstelling heeft voor een woning kan zich melden via www.gisbergen.nl (Foto: Ties Cleven)

Nieuwbouw in Borkel en Schaft

De gemeente Valkenswaard, Dorpsinitiatief Borkel en Schaft en bouwbedrijf Van Gisbergen, hebben de handen ineengeslagen om op de locatie Biestven in Borkel een nieuwbouwproject te starten. Eerder trok het Dorpsinitiatief aan de bel om de leefbaarheid in Borkel en Schaft op peil te houden. Ook het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat in deze kern weer aanwas komt van jongeren en jonge gezinnen. Wethouder Mart Wijnen, portefeuillehouder van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zegt hierover: 'Daarom hebben we vanuit de gemeente de randvoorwaarden aangepast voor het ontwikkelen van dit project. Dat geeft ruimte voor een flexibel plan, waarin jongeren en jonge gezinnen een woning kunnen kiezen die past bij hun portemonnee.' Van Gisbergen gaat de nieuwbouwwoningen bouwen volgens een zogenaamd 'woonmenu'.

BORKEL EN SCHAFT - Al langere tijd zijn de gemeente en het Dorpsinitiatief met elkaar in overleg om op de locatie Biestven in Borkel een nieuwbouwproject te kunnen realiseren voor ongeveer 10 woningen. In 2014 heeft de gemeente de belangstelling gepeild voor een nieuwbouwwoning op deze locatie onder jongeren binnen de gemeente Valkenswaard. Toen was de belangstelling te divers (huur, koop, korte termijn, langere termijn) om een realistisch plan te kunnen ontwikkelen. In de afgelopen maanden hebben de gemeente, het Dorpsinitiatief en bouwbedrijf Van Gisbergen, samengewerkt aan een flexibel en haalbaar plan. Jongeren en jonge gezinnen krijgen ruime keuzemogelijkheden en kunnen zo hun keuzes afstemmen op hun financiële mogelijkheden.

De gemeente past voor dit plan de randvoorwaarden aan. Zo is de grondprijs gebaseerd op een recente taxatie en neemt de gemeente een deel van de openbare ruimte voor haar rekening. De bouw van de woningen kan in de loop van 2018 starten. Woensdag 28 februari is er om 19.30 uur een informatie-avond in het Dorpshuis in Borkel. Wie belangstelling heeft voor een woning kan zich melden via www.gisbergen.nl

Meer berichten